icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Мембрански вентил сигурности тип 212

Мембрански вентил сигурности тип 212 је намењен за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса). Конструктивним решењем са опругама и мембраном, постигнута је висока прецизност подешавања притиска. Уградња на гасовод, као и спајање испусне цеви се врши навојном везом, односно холендер спојевима.

ОПИС РАДА

Основни задатак сигурносно испусног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повеЋа изнад дозвољеног) отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно затварач преко гуменог уметка належе на седиште вентила. Опруга регулације својом силом савлађује силу насталу деловањем притиска гаса на мембрану и отпоре трења, потискујући трн тако да се затварач под дејством силе опруге седиштанаслања на седиште и врши затварање. Опруга седишта је димензионисана тако да обезбеди потребну силу затварања вентила сигурности и њена уградња омогућава да се елиминише директно дејство силе опруге регулације на затварач, што продужава век трајања заптивача на затварачу. Порастом притиска гаса на улазу вентила сигурности у односу на подешени притисак отварања, сила на мембрани савлађује силу опруге регулације, повлачи трн, а тим и затварач, савлађујући опругу седишта. Гас излази из вентила сигурности и преко испусне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак снизи на вредност пројектованог. Тада сила опруге савлађује силу на мембрани и преко трна и затварача поново затвара вентил сигурности. Заптивни “О” прстен обезбеђује да у случају прекомерног улазног притиска и прскања мембране, гас једино може истицати кроз отвор у трну на излазу вентила сигурности, чиме је избегнута потреба за одушним водом. Подешавање притиска отварања вентила сигурности се врши окретањем притезача опруге, чиме се мења сила опруге регулације. После извршеног подешавања положај притезача опруге се осигурава.

Још из нашег програма

Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом представља регулатор индиректног дејства у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав