icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно испусни вентил тип 215

СИГУРНОСНО ИСПУСНИ И ПРЕСТРУЈНИ ВЕНТИЛИ ДИРЕКТНИ – ОПРУЖНИ – Сигурносно испусни вентил тип 215

Намена: Сигурносно испусни вентил тип 215 има задатак да (уколико се притисак у инсталацији повећа изнад дозвољеног), отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно печурка преко заптивача належе на седиште вентила. Опруга својом силом савлађује силу насталу деловањем притиска гаса на доњу страну печурке и тако вентил држи у затвореном положају. Порастом притиска гаса на улазу вентила сигурности у односу на подешени притисак отварања, сабија се опруга и тако отвара седиште. Гас излази из вентила сигурности и преко испусне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак снизи на вредност пројектованог. Тада сила опруге поново потискује печурку и затвара вентил сигурности. Подешавање притиска отварања вентила сигурности се врши окретањем притезача опруге, чиме се мења сила опруге регулације. После извршеног подешавања положаја притезача опруге се осигурава помоћу увртног завртња- пломба.

Уградња и повезивање: Уградња сигурносног испусног вентила на цевовод се врши завртањем вентила на заварни комад са унутрашњим  навојем. Наставак вентила сигурности се спаја са испусном цеви (помоћу које се гас одводи у атмосферу). Уколико испусна цев није равна, могућа је уградња холендер споја (скица уградње). Испусни отвор на сигурносно испусном вентилу има функцију да би се кроз њега могли одстранити кондензациони и атмосферски талози.

Спецификације:

Упутство: