icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно преструјни вентил тип 214 TG

Сигурносно испусни и преструјни вентили директни опружни – Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ

Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ је намењен првенствено за заштиту система инсталације течног нафтног гаса, односно пумпних станица за претакање и пуњење аутомобила и боца ТНГ – ом, причему одржава константан притисак (∆п = 6,0 ÷ 10,0 бар).

ОПИС РАДА

Основни задаатак сигурнонсо преструјног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси изнад дозвољеног), отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосфери. У нормалном стању вентил се налази у затвореном положају, односно опруга (5) притиска млазницу (2) уз седиште.  Конструкција вентила је таква, да увек  преструјава малу количину гаса кроз отвор – . У случају смањења потрошње у потисном воду, долази до постепеног отварања вентила, тј. до преструјавања вишка флуида у други вод или у резервоар. На тај начин се одржава константан притисак пуњења и штити пумпа и остали делови (елементи) од прекомерног притиска.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: