Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносно преструјни вентил тип 214 TG

Сигурносно испусни и преструјни вентили директни опружни – Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ

Сигурносно преструјни вентил тип 214-ТГ је намењен првенствено за заштиту система инсталације течног нафтног гаса, односно пумпних станица за претакање и пуњење аутомобила и боца ТНГ – ом, причему одржава константан притисак (∆п = 6,0 ÷ 10,0 бар).

ОПИС РАДА

Основни задаатак сигурнонсо преструјног вентила је да (уколико се притисак у инсталацији повиси изнад дозвољеног), отвори седиште и тако пропусти одређену количину гаса у атмосфери. У нормалном стању вентил се налази у затвореном положају, односно опруга (5) притиска млазницу (2) уз седиште.  Конструкција вентила је таква, да увек  преструјава малу количину гаса кроз отвор – . У случају смањења потрошње у потисном воду, долази до постепеног отварања вентила, тј. до преструјавања вишка флуида у други вод или у резервоар. На тај начин се одржава константан притисак пуњења и штити пумпа и остали делови (елементи) од прекомерног притиска.

Gasteh.pro

Спецификације:

Упутство: