Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса).  Управљање пилотом, поред великог капацитета вентила сигурности, омогућава широк и прецизан спектар подешавања притиска отварања.

ОПИС РАДА: одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно мембрана потиснута силом опруге и улазним притиском који делује на горњу површину мембране, належе на седиште вентила и врши затварање. Порастом притиска гаса долази до отварања седишта пилота и до активирања вентила сигурности, тј. пада притиска изнад мембране тако да притисак који делује испод мембране савлада опругу и вентил креће у отварање. Гас пролази кроз вентил сигурности и преко одушне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак смањи на вредност пројектованог. Тада пилот затвара, притисак изнад мембране порасте и сила изнад мембране заједно са силом опруге затвара вентил. Подешавање притиска отварања вентила сигурности врши се притезачем опруге на пилоту, чиме се врши промена силе у опрузи пилота. После изведеног подешавања, поставља се поклопац  са пломбом.

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип: 222 одговарају захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 4126-1

Детаљну спецификацију погледајте овде.

Спецификације:

Упутство: