icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222

Сигурносни испусни и преструјни вентил тип 222 намењен је за осигурање гасних постројења и инсталација од превисоког притиска. На гасним станицама и рампама се монтира иза регулатора притиска (у смеру протицања гаса).  Управљање пилотом, поред великог капацитета вентила сигурности, омогућава широк и прецизан спектар подешавања притиска отварања.

ОПИС РАДА: одређену количину гаса у атмосферу. Испуштање гаса траје све док се притисак у инсталацији не снизи на вредност пројектованог. У нормалном (радном) стању, вентил сигурности је затворен, односно мембрана потиснута силом опруге и улазним притиском који делује на горњу површину мембране, належе на седиште вентила и врши затварање. Порастом притиска гаса долази до отварања седишта пилота и до активирања вентила сигурности, тј. пада притиска изнад мембране тако да притисак који делује испод мембране савлада опругу и вентил креће у отварање. Гас пролази кроз вентил сигурности и преко одушне цеви одлази у атмосферу, до тренутка када се притисак смањи на вредност пројектованог. Тада пилот затвара, притисак изнад мембране порасте и сила изнад мембране заједно са силом опруге затвара вентил. Подешавање притиска отварања вентила сигурности врши се притезачем опруге на пилоту, чиме се врши промена силе у опрузи пилота. После изведеног подешавања, поставља се поклопац  са пломбом.

Сигурносно испусни и преструјни вентил тип: 222 одговарају захтевима стандарда СРПС ЕН ИСО 4126-1

Детаљну спецификацију погледајте овде.

Спецификације:

Упутство: