Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244

Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 Прекретни уређаји за вентиле сигурности тип 244 користе се на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња четири вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних уређја (разводних глава). Прекретни уређај тип: 244 омогућава уградњу четири вентила сигурности (навојних…

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242

Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 Прекретни уређај за два вентила сигурности тип 242 на свим резервоарима, цистернама, инсталацијама за пропан-бутан и друге техничке гасове, као и нафтним постројењима где је прописана уградња два вентила сигурности, обавезна је употреба прекретних уређја (разводних глава). Уређај за два вентила сигурности омогућавају уградњу два вентила сигурности (навојних или…