Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Електропнеуматски вентил клипни тип 344

Електропнеуматски вентил клипни тип 344
– ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ –

Намена: Електропнеуматски вентил клипни тип 344 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења, инсталација као и за горионике великих капацитета. Управљање електропнеуматским вентилом врши се аутоматски. Вентил се испоручује са електромагнетним вентилом 3/2 и филтерским регулатором притиска за управљачки флуид (ваздух 3 до 6 бар). По захтеву купца вентил се испоручује са два електромагнетна вентила 2/2 (један је нормално затворен, а други нормално отворен) и са два индикатора положаја који сигнализирају када је седиште вентила затворено и отворено. Вентил је у потпуности балансиран. Декларисано време затварања седишта вентила је мање од 1 сец. Основна намена овог вентила је заштита великих потрошача гаса, омогућено брзим затварањем цевовода, као и постепено упуштање регулацијом брзине отварања вентила. Електромагнетни вентили су у функцији управљања и поред разних типова могу бити и у Еџ изведби, све по захтеву купца.

ОПИС РАДА:

Отварање и затварање протока гаса врши се у телу вентила, помоћу клипа гаса. У почетном положају када је електромагнетни вентил без напона (затворен), опруга потискује клип гаса на седиште вентила. Отварањем електромагнетног вентила доводи се ваздух (3 до 6 бар) у цилиндар испод клипа ваздуха  и врши се отварање електропнеуматског вентила, прекидањем напајања струјом електромагнетног вентила врши се растерећење притиска ваздуха испод клипа ваздуха и затвара се вентил. Брзина отварања се регулише преко пригушнице, регулацијом протока ваздуха који делује на клип. Уградњом два индикатора положаја омогућава се праћење положаја клипа гаса (отворен и затворен положај) визуелном контролом и преко сигнала који се директно шаље у систем наџора. Јединица за припрему ваздуха служи да сабијени ваздух који долази из фабричке мреже или посебног производног постројења припреми у погледу чистоће, зауљености и притиска и тиме га прилагоди за примену у прикљученом управљачком постројењу.

Електронеуматски вентил се уграђује између стандардних прирубница. Све позиције су антикорозивно заштићене цинковањем или фарбањем.Управљање вентилом, односно сам рад вентила се у потпуности прилагођава захтевима купца тако да је горе наведени опис рада само један од примера.

Спецификације:

Gasteh.pro