icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Електропнеуматски вентил клипни тип 344

Електропнеуматски вентил клипни тип 344
– ПНЕУМАТСКИ ВЕНТИЛИ –

Намена: Електропнеуматски вентил клипни тип 344 користи се као цевни затварач пре свега за заштиту гасних постројења, инсталација као и за горионике великих капацитета. Управљање електропнеуматским вентилом врши се аутоматски. Вентил се испоручује са електромагнетним вентилом 3/2 и филтерским регулатором притиска за управљачки флуид (ваздух 3 до 6 бар). По захтеву купца вентил се испоручује са два електромагнетна вентила 2/2 (један је нормално затворен, а други нормално отворен) и са два индикатора положаја који сигнализирају када је седиште вентила затворено и отворено. Вентил је у потпуности балансиран. Декларисано време затварања седишта вентила је мање од 1 сец. Основна намена овог вентила је заштита великих потрошача гаса, омогућено брзим затварањем цевовода, као и постепено упуштање регулацијом брзине отварања вентила. Електромагнетни вентили су у функцији управљања и поред разних типова могу бити и у Еџ изведби, све по захтеву купца.

ОПИС РАДА:

Отварање и затварање протока гаса врши се у телу вентила, помоћу клипа гаса. У почетном положају када је електромагнетни вентил без напона (затворен), опруга потискује клип гаса на седиште вентила. Отварањем електромагнетног вентила доводи се ваздух (3 до 6 бар) у цилиндар испод клипа ваздуха  и врши се отварање електропнеуматског вентила, прекидањем напајања струјом електромагнетног вентила врши се растерећење притиска ваздуха испод клипа ваздуха и затвара се вентил. Брзина отварања се регулише преко пригушнице, регулацијом протока ваздуха који делује на клип. Уградњом два индикатора положаја омогућава се праћење положаја клипа гаса (отворен и затворен положај) визуелном контролом и преко сигнала који се директно шаље у систем наџора. Јединица за припрему ваздуха служи да сабијени ваздух који долази из фабричке мреже или посебног производног постројења припреми у погледу чистоће, зауљености и притиска и тиме га прилагоди за примену у прикљученом управљачком постројењу.

Електронеуматски вентил се уграђује између стандардних прирубница. Све позиције су антикорозивно заштићене цинковањем или фарбањем.Управљање вентилом, односно сам рад вентила се у потпуности прилагођава захтевима купца тако да је горе наведени опис рада само један од примера.

Спецификације:

Gasteh.pro