Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Неповратни вентил тип 351

– НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ –

Неповратни вентил тип 351

Намена: Неповратни вентил тип 351 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног.

Монтажа на цевовод се врши прирубничком везом. Радни флуид (одговарајућом силом притиска) делује на печурку и сабија опругу. На тај начин се ослобађа пролаз кроз седиште вентила.

Димензионисање опруге се врши на основу радног притиска, као и положаја при вертикалној (или косој) уградњи.Спречавање кретања радног флуида у супротном смеру омогућава опруга, која одговарајућом силом притиска печурку, држећи заптивач приљубљен уз седиште вентила. Радни флуид кој је прошао кроз седиште, додатно притиска површину печурке и тако онемогућава њено подизање и отварање вентила.Неповратни вентил има могућност уградње у хоризонталне, вертикалне или косе цевоводе. Опруга обезбе|ује правилно налегање заптивача печурке на седиште кућишта вентила, из било ког од ових положаја. Једноставан је за монтажу и одржавање.

Спецификације: