icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Неповратни вентил тип 351

– НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛ –

Неповратни вентил тип 351

Намена: Неповратни вентил тип 351 се користи на постројењима и инсталацијама где је потребно спречити протицање флуида у смеру супротном од дозвољеног.

Монтажа на цевовод се врши прирубничком везом. Радни флуид (одговарајућом силом притиска) делује на печурку и сабија опругу. На тај начин се ослобађа пролаз кроз седиште вентила.

Димензионисање опруге се врши на основу радног притиска, као и положаја при вертикалној (или косој) уградњи.Спречавање кретања радног флуида у супротном смеру омогућава опруга, која одговарајућом силом притиска печурку, држећи заптивач приљубљен уз седиште вентила. Радни флуид кој је прошао кроз седиште, додатно притиска површину печурке и тако онемогућава њено подизање и отварање вентила.Неповратни вентил има могућност уградње у хоризонталне, вертикалне или косе цевоводе. Опруга обезбе|ује правилно налегање заптивача печурке на седиште кућишта вентила, из било ког од ових положаја. Једноставан је за монтажу и одржавање.

Спецификације: