icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Изолациона прирубница тип 514

Изолациона прирубница тип 514

Изолациона прирубница тип 514 служи да електрично (галвански) одвоји наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошћења атмосферских пражњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод наџемно, у хоризонталном или вертикалном положају.

 

УГРАДЊА

При уградњи на цевовод, поставља се комплетна прирубница, тако да се крајеви прирубнице местимично приваре на цеви (са три до четри завара, дужине до 1 цм). Затим се изолациона прирубница потпуно растави и одвоје се сви изолациони елементи и заптивач (на тај начин се они штите од високе температуре при завршном заваривању). По завршеном заваривању обе прирубнице, одстрањени елементи се поново монтирају. Завртњи се притежу, све док се не постигне потпуна непропусност заптивних спојева.

Спецификација:

Gasteh.pro