Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX – regulatori pritiska sa pilotom, za visoke pritiske

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX je regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za srednje i visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska i protoka. Koristi se za regulaciju pritiska u instalacijama prirodnog gasa, vazduha, azota i ostalih tehničkih gasova. Ulazni pritisak se preko pred-pilot ragulatora dovodi do pilot regulatora u kome, zajedno sa izlaznim pritiskom, formira upravljački pritisak.
Regulator se izvodi i sa integrisanim prigušivačem buke. Konstrukcija regulatora omogućava jednostavnu demontažu sa linije gasovoda (demontažom adaptera), olakšano servisiranje i pregled kritičnih elemenata kao i fleksibilnost u pogledu promene veličine izlazne prirubnice.
Aksijalni regulator pritiska u osnovnoj varijanti tip: 146-AX je u slučaju otkaza, odnosno oštećenja membrane, zatvoren. Namenjen je za horizontalnu i vertikalnu ugradnju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista.
Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter.

Opis rada

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX u početnom stanju kada u instalaciji nema gasa, nalazi se u zatvorenom položaju tj. zatvarač pod dejstvom sile opruge zatvara sedište regulatora. Puštanjem gasa u instalaciju, on se preko impulsnog voda dovodi do pred-pilota i pilot regulatora u kome se uspostavlja međusobni odnos njegovih izvršnih organa prema podešenoj vrednosti izlaznog pritiska. Na osnovu toga nastaje upravljački pritisak koji se dovodi u gornju komoru membrane i zatim prestrujava preko prigušnice u donju komoru membrane. Prilikom prestrujavanja kroz prigušnicu dolazi do pada pritiska u donjoj komori za Δp, zatim sila prouzrokovana razlikom pritisaka gura membranski sklop na dole koji preko pokretnog klipa gura točkić koji preko poluga i okretnih osovinica kontrolisano pomera zatvarači zatim otvara regulator. Pokretni klip i točkić nisu fizički vezani, odnosno pokretni klip prenosi kretanje preko dodirne linije.
U slučaju oštećenja zaptivnih elemenata na zatvaraču i pokretnom klipu, pritisak puni komoru između kućišta regulatora i komore membrane. Pritisak savlađuje oprugu i pomera osovinicu koja signalizira (detektuje) porast pritiska. Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX je u otkazu zatvoren. U slučaju pucanja membrane, pritisci ispod i iznad membrane se izjednačavaju, tako da opruga gura zatvarač na sedište regulatora i na taj način zatvara regulator.
Da bi se sprečila mogućnost eventualnog smrzavanja predpilota (pogotovo u početnom radu) predviđeno je njegovo grejanje toplom vodom 90/70°C. Na kućištu pred-pilota postoje navojni otvori koji omogućavaju priključenje impulsnih cevi povezanih sa instalacijom za dogrevanje gasa (gde cirkuliše topla voda). Mogućnost grejanja pred-pilota je predviđena kao standardna opcija, ali nije obavezna njena primena.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: