icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX – regulatori pritiska sa pilotom, za visoke pritiske

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX je regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za srednje i visoke pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska i protoka. Koristi se za regulaciju pritiska u instalacijama prirodnog gasa, vazduha, azota i ostalih tehničkih gasova. Ulazni pritisak se preko pred-pilot ragulatora dovodi do pilot regulatora u kome, zajedno sa izlaznim pritiskom, formira upravljački pritisak.
Regulator se izvodi i sa integrisanim prigušivačem buke. Konstrukcija regulatora omogućava jednostavnu demontažu sa linije gasovoda (demontažom adaptera), olakšano servisiranje i pregled kritičnih elemenata kao i fleksibilnost u pogledu promene veličine izlazne prirubnice.
Aksijalni regulator pritiska u osnovnoj varijanti tip: 146-AX je u slučaju otkaza, odnosno oštećenja membrane, zatvoren. Namenjen je za horizontalnu i vertikalnu ugradnju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista.
Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter.

Opis rada

Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX u početnom stanju kada u instalaciji nema gasa, nalazi se u zatvorenom položaju tj. zatvarač pod dejstvom sile opruge zatvara sedište regulatora. Puštanjem gasa u instalaciju, on se preko impulsnog voda dovodi do pred-pilota i pilot regulatora u kome se uspostavlja međusobni odnos njegovih izvršnih organa prema podešenoj vrednosti izlaznog pritiska. Na osnovu toga nastaje upravljački pritisak koji se dovodi u gornju komoru membrane i zatim prestrujava preko prigušnice u donju komoru membrane. Prilikom prestrujavanja kroz prigušnicu dolazi do pada pritiska u donjoj komori za Δp, zatim sila prouzrokovana razlikom pritisaka gura membranski sklop na dole koji preko pokretnog klipa gura točkić koji preko poluga i okretnih osovinica kontrolisano pomera zatvarači zatim otvara regulator. Pokretni klip i točkić nisu fizički vezani, odnosno pokretni klip prenosi kretanje preko dodirne linije.
U slučaju oštećenja zaptivnih elemenata na zatvaraču i pokretnom klipu, pritisak puni komoru između kućišta regulatora i komore membrane. Pritisak savlađuje oprugu i pomera osovinicu koja signalizira (detektuje) porast pritiska. Aksijalni regulator pritiska tip 146-AX je u otkazu zatvoren. U slučaju pucanja membrane, pritisci ispod i iznad membrane se izjednačavaju, tako da opruga gura zatvarač na sedište regulatora i na taj način zatvara regulator.
Da bi se sprečila mogućnost eventualnog smrzavanja predpilota (pogotovo u početnom radu) predviđeno je njegovo grejanje toplom vodom 90/70°C. Na kućištu pred-pilota postoje navojni otvori koji omogućavaju priključenje impulsnih cevi povezanih sa instalacijom za dogrevanje gasa (gde cirkuliše topla voda). Mogućnost grejanja pred-pilota je predviđena kao standardna opcija, ali nije obavezna njena primena.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: