icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 431 i 432 pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u širokoj potrošnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakteristišnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima eventualnih oštećenja gasnih instalacija, omogućava se znatno lakše otkrivanje tih mesta, popravka i povećava stepen bezbednosti.

Apsorpcioni odorizatori gasa su namenjeni za kontinuirano dodavanje prirodnom gasu sredstva za odorizaciju (odoranata), srazmerno potrošnji gasa.

Odorant karakterističnog mirisa se meša sa prirodnim gasom u komori rezervoara odorizatora, a izlaznim vodom uvodi u glavnu gasnu struju iza regulacione klapne. Rezervoar odorizatora je temperaturno izolovan i postavlja se nadzemno u kućicu u RS ili MRS. Ugradnja odorizatora izvodi se preko prirubničkog sklopa regulacione klapne, koji se zavaruje u sklop postojeće instalacije izlazu iz RS ili MRS. Apsorpcioni odorizator gasa tip 431 i 432 su namenjeni za radne pritiske do 4 bar (na poseban zahtev i do 3 3 12 bar).

Maksimalni protok za tip: 431 je 100Sm /h, dok za tip: 432 iznosi 500 Sm /h.

Specifikacije:

Gasteh.pro