icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 pri upotrebi prirodnog gasa (koji je bez boje i mirisa) u širokoj potrošnji, obavezno je dodavanje gasu propisanih količina hemijskih sredstava karakterističnog mirisa (odoranata). Prilikom curenja odorisanog gasa na mestima eventualnih oštećenja gasnih instalacija, omogućava se znatno lakše otkrivanje tih mesta, popravka i povećava stepen bezbednosti.

Apsorpcioni odorizatori gasa tip 433, 434 i 435 su namenjeni za kontinuirano dodavanje prirodnom gasu sredstva za odorizaciju (odoranata), srazmerno potrošnji gasa. Odorant karakterističnog mirisa se meša sa prirodnim gasom u komori rezervoara odorizatora, a izlaznim vodom uvodi u glavnu gasnu struju iza regulacione klapne. Rezervoar odorizatora se ugrađuje u poseban podzemni šaht sa peskom, da bi se obezbediloa približno konstantna temperatura odoranta. Moguća je ugradnja rezervoara nadzemno u poseban sud sa peskom.

Ugradnja odorizatora izvodi se preko prirubničkog sklopa regulacione klapne, koji se zavaruje u sklop postojeće instalacije izlazu iz RS ili MRS. Apsorpcioni odorizator gasa tip: 433, 434, 435 su namenjeni za radne pritiske do 4 bar (na poseban zahtev i do 3 12 bar) i za maksimalne protoke od 2000, 5000, 10000 Sm /h.

Novi tip apsorpcionog odorizatora 433, 434 i 435 u potpunosti odgovara sledećim zahtevima:

1. PROPORCIONALNO DOZIRANJE PREMA KOLIČINI

– ugrađena je regulaciona klapna koja omogućava podešavanje ∆p prema potrošnji, odnosno protoku gasa;
– diferencijalnog manometar za kontrolu i podešavanje ∆p u glavnom gasnom toku omogućava pravilno podešavanje odorizatora za rad prema trenutnoj potrošnji gasa.

2. JEDNOSTAVNO RUKOVANJE I ŠTO MANJE ODRŽAVANJE

– svi elementi odorizatora su izrađeni od prohroma;
– zaptivni elementi su izraženi od teflona;
– jednostavna konstrukcija sa lakim i bezbednim pristupom svim elementima odorizatora;
– rukovanje uređajem i podešavanje lako i jednostavno uz punu bezbednost.

3. PODELJENO DOZIRANJE MORA DA SE OČITA NA APARATU

– precizan i jednostavan nivokaz obezbeđuje očitavanje utroška odoranta sa tačnošću 0,1457kg;
– nivokaz izrađen od prohroma bez staklenih elemenata i mogućnosti curenja odoranta.

4. UPOTREBLJIVOST ZA SVE DOZVOLJENE TIPOVE ODORANATA

– konstrukcija odorizatora omogućava upotrebu osnovnih grupa odoranata (sulfida i tiola sa temperaturom ključanja <70°C).

5. POTPUNO ISPARAVANJE DODATNOG SREDSTVA ZA ODORIZACIJU

– izolacija rezervoara, oblik i površina isparavanja odoranata, omogućavaju potpuno isparavanje odoranta.

6. APSOLUTNA ZAPTIVENOST UREĐAJA

– svi spojevi odorizatora izrađeni su od nerđajućeg čelika (prohroma) sa ravnim zaptivanjem;
– zaptivni materijal – teflon;
– zaporni organi izrađeni od prohroma, zaptivni elementi od teflona.

Specifikacije:

Gasteh.pro