Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Električni isparivač tip 423

Električni isparivač tip 423

Električni isparivač tip 423/E se koristi za forsirano isparavanje i dogrevanje tečnog naftnog gasa (TNG-a) koga čini mešavina propan-butan gasa. Tečna faza TNG-a ulazi u isparivač sa prosečnom temperaturom od 10 °C (zavisno od temperature okoline) gde isparava u gasnu fazu na 30 – 40 °C. Ovako zagrejan gas je spreman za redukciju na radni pritisak i transport cevima do potrošača. Zagrevanje gasa se vrši električnim grejačima u Ex izvedbi a kao medijum za prenos toplote koristi se najčešće voda sa dodatkom sredstva za snižavanje temperature smrzavanje do -30 °C.

UPRAVLJANJE RADOM ISPARIVAČA

Uz svaki isparivač se isporučuje elektrokomandni orman, sa koga se vrši upravljanje i nadzor rada isparivača. Orman se instalira na propisnoj udaljenosti, van zone opasnosti. Kablovi do merne opreme i potrošača se vode podzemno, a sva povezivanja se vrše u priključnim i razvodnim kutijama Orman je limeni, u zaštiti IP55. Standardno se izvodi za montažu na zid, a postoji mogućnost izvedbe kao samostojeći. U njega se ugrađuje sva neophodna regulaciona i sklopna oprema, fiksiranjem na DIN šine. Signalni elementi i prekidači se montiraju na vrata ormana, a kablovi se uvode sa donje strane, kroz stezne uvodnike. Svaki orman se snabdeva adekvatnom elektro šemom.

Sepcifikacije:

Gasteh.pro