icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Električni isparivač tip 423

Električni isparivač tip 423

Električni isparivač tip 423/E se koristi za forsirano isparavanje i dogrevanje tečnog naftnog gasa (TNG-a) koga čini mešavina propan-butan gasa. Tečna faza TNG-a ulazi u isparivač sa prosečnom temperaturom od 10 °C (zavisno od temperature okoline) gde isparava u gasnu fazu na 30 – 40 °C. Ovako zagrejan gas je spreman za redukciju na radni pritisak i transport cevima do potrošača. Zagrevanje gasa se vrši električnim grejačima u Ex izvedbi a kao medijum za prenos toplote koristi se najčešće voda sa dodatkom sredstva za snižavanje temperature smrzavanje do -30 °C.

UPRAVLJANJE RADOM ISPARIVAČA

Uz svaki isparivač se isporučuje elektrokomandni orman, sa koga se vrši upravljanje i nadzor rada isparivača. Orman se instalira na propisnoj udaljenosti, van zone opasnosti. Kablovi do merne opreme i potrošača se vode podzemno, a sva povezivanja se vrše u priključnim i razvodnim kutijama Orman je limeni, u zaštiti IP55. Standardno se izvodi za montažu na zid, a postoji mogućnost izvedbe kao samostojeći. U njega se ugrađuje sva neophodna regulaciona i sklopna oprema, fiksiranjem na DIN šine. Signalni elementi i prekidači se montiraju na vrata ormana, a kablovi se uvode sa donje strane, kroz stezne uvodnike. Svaki orman se snabdeva adekvatnom elektro šemom.

Sepcifikacije:

Gasteh.pro