icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Elektropneumatski ventil klipni tip 344

Elektropneumatski ventil klipni tip 344

– PNEUMATSKI VENTILI –

Namena: Elektropneumatski ventil klipni tip 344 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja, instalacija kao i za gorionike velikih kapaciteta. Upravljanje elektropneumatskim ventilom vrši se automatski. Ventil se isporučuje sa elektromagnetnim ventilom 3/2 i filterskim regulatorom pritiska za upravljački fluid (vazduh 3 do 6 bar). Po zahtevu kupca ventil se isporučuje sa dva elektromagnetna ventila 2/2 (jedan je normalno zatvoren, a drugi normalno otvoren) i sa dva indikatora položaja koji signaliziraju kada je sedište ventila zatvoreno i otvoreno. Ventil je u potpunosti balansiran. Deklarisano vreme zatvaranja sedišta ventila je manje od 1 sec. Osnovna namena ovog ventila je zaštita velikih potrošača gasa, omogućeno brzim zatvaranjem cevovoda, kao i postepeno upuštanje regulacijom brzine otvaranja ventila. Elektromagnetni ventili su u funkciji upravljanja i pored raznih tipova mogu biti i u Ex izvedbi, sve po zahtevu kupca.

OPIS RADA:

Otvaranje i zatvaranje protoka gasa vrši se u telu ventila, pomoću klipa gasa. U početnom položaju kada je elektromagnetni ventil bez napona (zatvoren), opruga potiskuje klip gasa na sedište ventila. Otvaranjem elektromagnetnog ventila dovodi se vazduh (3 do 6 bar) u cilindar ispod klipa vazduha  i vrši se otvaranje elektropneumatskog ventila, prekidanjem napajanja strujom elektromagnetnog ventila vrši se rasterećenje pritiska vazduha ispod klipa vazduha i zatvara se ventil. Brzina otvaranja se reguliše preko prigušnice, regulacijom protoka vazduha koji deluje na klip. Ugradnjom dva indikatora položaja omogućava se praćenje položaja klipa gasa (otvoren i zatvoren položaj) vizuelnom kontrolom i preko signala koji se direktno šalje u sistem nadzora. Jedinica za pripremu vazduha služi da sabijeni vazduh koji dolazi iz fabričke mreže ili posebnog proizvodnog postrojenja pripremi u pogledu čistoće, zauljenosti i pritiska i time ga prilagodi za primenu u priključenom upravljačkom postrojenju.

Elektroneumatski ventil se ugrađuje između standardnih prirubnica. Sve pozicije su antikorozivno zaštićene cinkovanjem ili farbanjem.Upravljanje ventilom, odnosno sam rad ventila se u potpunosti prilagođava zahtevima kupca tako da je gore navedeni opis rada samo jedan od primera.

Specifikacije:

Gasteh.pro