Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Elektropneumatski ventil klipni tip 344

Elektropneumatski ventil klipni tip 344

– PNEUMATSKI VENTILI –

Namena: Elektropneumatski ventil klipni tip 344 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja, instalacija kao i za gorionike velikih kapaciteta. Upravljanje elektropneumatskim ventilom vrši se automatski. Ventil se isporučuje sa elektromagnetnim ventilom 3/2 i filterskim regulatorom pritiska za upravljački fluid (vazduh 3 do 6 bar). Po zahtevu kupca ventil se isporučuje sa dva elektromagnetna ventila 2/2 (jedan je normalno zatvoren, a drugi normalno otvoren) i sa dva indikatora položaja koji signaliziraju kada je sedište ventila zatvoreno i otvoreno. Ventil je u potpunosti balansiran. Deklarisano vreme zatvaranja sedišta ventila je manje od 1 sec. Osnovna namena ovog ventila je zaštita velikih potrošača gasa, omogućeno brzim zatvaranjem cevovoda, kao i postepeno upuštanje regulacijom brzine otvaranja ventila. Elektromagnetni ventili su u funkciji upravljanja i pored raznih tipova mogu biti i u Ex izvedbi, sve po zahtevu kupca.

OPIS RADA:

Otvaranje i zatvaranje protoka gasa vrši se u telu ventila, pomoću klipa gasa. U početnom položaju kada je elektromagnetni ventil bez napona (zatvoren), opruga potiskuje klip gasa na sedište ventila. Otvaranjem elektromagnetnog ventila dovodi se vazduh (3 do 6 bar) u cilindar ispod klipa vazduha  i vrši se otvaranje elektropneumatskog ventila, prekidanjem napajanja strujom elektromagnetnog ventila vrši se rasterećenje pritiska vazduha ispod klipa vazduha i zatvara se ventil. Brzina otvaranja se reguliše preko prigušnice, regulacijom protoka vazduha koji deluje na klip. Ugradnjom dva indikatora položaja omogućava se praćenje položaja klipa gasa (otvoren i zatvoren položaj) vizuelnom kontrolom i preko signala koji se direktno šalje u sistem nadzora. Jedinica za pripremu vazduha služi da sabijeni vazduh koji dolazi iz fabričke mreže ili posebnog proizvodnog postrojenja pripremi u pogledu čistoće, zauljenosti i pritiska i time ga prilagodi za primenu u priključenom upravljačkom postrojenju.

Elektroneumatski ventil se ugrađuje između standardnih prirubnica. Sve pozicije su antikorozivno zaštićene cinkovanjem ili farbanjem.Upravljanje ventilom, odnosno sam rad ventila se u potpunosti prilagođava zahtevima kupca tako da je gore navedeni opis rada samo jedan od primera.

Specifikacije:

Gasteh.pro