Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Elektropneumatski ventil tip 331

Elektropneumatski ventilmembranski

Elektropneumatski ventil tip 331

Elektropneumatski ventil tip 331 koristi se kao cevni zatvarač pre svega za zaštitu gasnih postrojenja i instalacija. Upravljanje elektropneumatskim ventilom moguće je vršiti ručno i/ili automatski. Brzinu zatvaranja kao i brzinu otvaranja moguće je podešavati nezavisno na samom ventilu, prema potrebnim uslovima. Osnovna namena ovog ventila je zaštita velikih potrošača gasa, omogućeno brzim zatvaranjem cevovoda, kao i postepeno upuštanje regulacijom brzine otvaranja ventila.

Otvaranje i zatvaranje protoka gasa se vrši u telu ventila pomo}u membrane. U početnom položaju kada je elektromagnetni ventil bez napona, pritisak gasa preko prigušnice ulazi u gornju komoru membrane i zajedno sa oprugom deluje na gornju starnu membrane potiskujući membranu na diznu. Otvaranjem EMV gas iz gornje komore membrane preko prigušnice prestrujava u izlazni vod i prazni gornju komoru. Ulazni pritisak u komori deluje na donju starnu membrane potiskujući je na gore i propu{ta gas kroz diznu u zlazni vod. Zatvaranjem EMV dolazi do ponovnog punjenja komore i opruga zatvara diznu ventila. Brzina zatvaranje se reguli{e preko prigušnice, a brzina otvaranja preko prigušnice.

Specifikacije:

Gasteh.pro