icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Filter za gas tip 413

Filter za gas tip 413 sa trajnim uloškom

Filter za gas tip 413 sa trajnim uloškom se koristi na regulacionim, merno-regulacionim stanicama (kao i drugim instalacijama), za zaštitu osetljivih uređaja od nečistoća koje koje dolaze sa radnim fluidom. U kućištu filtera se nalazi trajni uložak od žičanog pletiva odgovarajuće gustine.

Opis rada

Filter za gas sa trajnim uloškom je predvi|en za horizontalnu ugradnju (prirubničkom vezom), sa poklopcem okrenutim na dole. Demontaža filterskog uloška radi njegovog čišćenja se vrši skidanjem poklopca koji je za kućište spojen zavrtnjima. Nepropusnost filtera se obezbeđuje pomoću „O” prstena između kućišta filtera i poklopca. Na poklopcu filtera se nalazi navojni kuglasta slavina čijim se otvaranjem vrši ispuštanje kondenzata iz unutrašnjosti kućišta. Održavanje filtera za gas se svodi na kontrolu zaprljanosti uloška, vizuelnim pregledom. Prema potrebi, uložak očistiti i produvati.

Specifikacije:

Gasteh.com