icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Membranski ventil sigurnosti tip 212

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventili direktni opružni – Membranski ventil sigurnosti tip 212

Namena: Membranski ventil sigurnosti tip 212 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama i rampama se montira iza regulatora pritiska (u smeru proticanja gasa). Konstruktivnim rešenjem sa oprugama i membranom, postignuta je visoka preciznost podešavanja pritiska. Ugradnja na gasovod, kao i spajanje ispusne cevi se vrši navojnom vezom, odnosno holender spojevima.

OPIS RADA

Osnovni zadatak sigurnosno ispusnog ventila je da otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. U normalnom (radnom) stanju, ventil sigurnosti je zatvoren, odnosno zatvarač preko gumenog umetka naleže na sedište ventila. Opruga regulacije svojom silom savlađuje silu nastalu delovanjem pritiska gasa na membranu i otpore trenja, potiskujući trn  tako da se zatvarač pod dejstvom sile opruge sedišta naslanja na sedište i vrši zatvaranje.

Opruga sedišta je dimenzionisana tako da obezbedi potrebnu silu zatvaranja ventila sigurnosti i njena ugradnja omogućava da se eliminiše direktno dejstvo sile opruge regulacije na zatvarač, što produžava vek trajanja zaptivača na zatvaraču. Porastom pritiska gasa na ulazu ventila sigurnosti u odnosu na podešeni pritisak otvaranja, sila na membrani savlađuje silu opruge regulacije, povlači trn, a tim i zatvarač, savlađujući oprugu sedišta. Gas izlazi iz ventila sigurnosti i preko ispusne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak snizi na vrednost projektovanog.

Tada sila opruge savlađuje silu na membrani i preko trna i zatvarača ponovo zatvara ventil sigurnosti. Zaptivni “O” prsten obezbeđuje da u slučaju prekomernog ulaznog pritiska i prskanja membrane, gas jedino može isticati kroz otvor u trnu na izlazu ventila sigurnosti, čime je izbegnuta potreba za odušnim vodom. Podešavanje pritiska otvaranja ventila sigurnosti se vrši okretanjem pritezača opruge, čime se menja sila opruge regulacije. Posle izvršenog podešavanja položaj pritezača opruge se osigurava.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: