Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Hvatač nečistoće tip 411

FILTERI ZA GAS – Hvatač nečistoće tip 411

Hvatač nečistoće tip 411 se koristi na regulacionim i merno-regulacionim stanicama (kao i drugim instalacijama) za zaštitu osetljivih uređaja od nečistoća koje dolaze sa radnim fluidom. Primenjuje se na onim mestima gde je dovoljno da se iz cevovoda odstrane samo veće nečistoće, a koristi se i kao filter na rezervnim linijama merno-regulacionih stanica. Jednostavan je za rukovanje i održavanje.

Ugradnja:

Hvatač nečistoća tip 411 je predviđen za horizontalnu ugradnju, sa poklopcem okrenutim na dole. U kućištu se nalazi uložak od žičanog pletiva odgovarajuće gustine, koje zadržava nečistoće. U zavisnosti od vrste fluida kao i zaprljanosti cevovoda, prilagođava se gustina ili vrsta pletiva (jednostruko ili dvostruko). Stepen prečišćavanja hvatača nečistoće iznosi 95% čestica većih od 0,2 mm. Dozvoljen smer strujanja fluida prikazan je na crtežu. Održavanje hvatača nečistoće se svodi na kontrolu zaprljanosti uložka, vizuelnim pogledom. Prema potrebi, uložak očistiti i produvati, ili ga zameniti novim.

Specifikacije:

Gasteh.pro