icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Hvatač nečistoće tip 411

FILTERI ZA GAS – Hvatač nečistoće tip 411

Hvatač nečistoće tip 411 se koristi na regulacionim i merno-regulacionim stanicama (kao i drugim instalacijama) za zaštitu osetljivih uređaja od nečistoća koje dolaze sa radnim fluidom. Primenjuje se na onim mestima gde je dovoljno da se iz cevovoda odstrane samo veće nečistoće, a koristi se i kao filter na rezervnim linijama merno-regulacionih stanica. Jednostavan je za rukovanje i održavanje.

Ugradnja:

Hvatač nečistoća tip 411 je predviđen za horizontalnu ugradnju, sa poklopcem okrenutim na dole. U kućištu se nalazi uložak od žičanog pletiva odgovarajuće gustine, koje zadržava nečistoće. U zavisnosti od vrste fluida kao i zaprljanosti cevovoda, prilagođava se gustina ili vrsta pletiva (jednostruko ili dvostruko). Stepen prečišćavanja hvatača nečistoće iznosi 95% čestica većih od 0,2 mm. Dozvoljen smer strujanja fluida prikazan je na crtežu. Održavanje hvatača nečistoće se svodi na kontrolu zaprljanosti uložka, vizuelnim pogledom. Prema potrebi, uložak očistiti i produvati, ili ga zameniti novim.

Specifikacije:

Gasteh.pro