icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Isparivač na toplu vodu tip 424

Isparivač na toplu vodu tip 424

Isparivač na toplu vodu tip 424/TV se koristi za forsirano isparavanje i dogrevanje tečnog naftnog gasa (TNG – a) koga čini mešavina propan – butan gasa. Tečna faza TNG – a ulazi u isparivač sa prosečnom temperaturom od 10 °C (zavisno od temperature okoline) gde isparava u gasnu fazu na 30 – 40 °C. Ovako zagrejan gas je spreman za redukciju na radni pritisak i transport cevima do potrošača. Zagrevanje gasa se vrši u toplom sisitemu 90/70 ° C (toplotni isparivač) ili vodenom parom niskog pritiska nadpritisak 0.5 bar (paravodni isparivač).

OPIS RADA

Isparivač čine tri osnovna podsklopa (PS):

  • – gasni sud (PS I)
  • – sud grejnog medijuma (PS II)
  • – elektrokomandni orman (PS III)

Specifikacije:

Gasteh.pro