icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Izolaciona prirubnica tip 514

Izolaciona prirubnica tip 514

Namena: Izolaciona prirubnica tip 514 služi da električno (galvanski) odvoji nadzemni i podzemni deo čeličnog cevovoda, u cilju sprečavanja premošćenja atmosferskih pražnjenja (preko metalnih zidova cevi), nastanka požara ili eksplozije gasa. Ugrađuju se u cevovod nadzemno, u horizontalnom ili vertikalnom položaju.

 

UGRADNJA

Pri ugradnji na cevovod, postavlja se kompletna prirubnica, tako da se krajevi prirubnice mestimično privare na cevi (sa tri do četri zavara, dužine do 1 cm). Zatim se izolaciona prirubnica potpuno rastavi i odvoje se svi izolacioni elementi i zaptivač (na taj način se oni štite od visoke temperature pri završnom zavarivanju). Po završenom zavarivanju obe prirubnice, odstranjeni elementi se ponovo montiraju. Zavrtnji se pritežu, sve dok se ne postigne potpuna nepropusnost zaptivnih spojeva.

 

Specifikacija:

Gasteh.pro