icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Membranski ventil sigurnosti tip 211

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventili direktni opružni – Membranski ventil sigurnosti tip 211

Namena: Membranski ventil sigurnosti tip 211 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama i rampama se montira iza regulatora pritiska (u smeru proticanja gasa). Konstruktivnim rešenjem sa oprugama i membranom postignuta je velika preciznost podešavanja pritiska. Membranski ventil sigurnosti se izrađuje u dve veličine:

– tip: 211 junior (za dim. 1/2″) – koristi se na gasnim rampama i stanicama manjih kapaciteta i
– tip: 211 (za dim. 3/4″ i 1″) – za gasne rampe i stanice većih kapaciteta.
Prilikom njihove izrade korišćena su dugogodišnja iskustva sa ovakvim i sličnim uređajima, tako da je čitav niz poboljšanja prikazan u daljem tekstu.
Ugradnja u gasovod, kao i spajanje ispusne cevi se vrši navojnom vezom, odnosno holender spojevima.

OPIS RADA:

Osnovni zadatak sigurnosnog ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji poveća iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. U normalnom (radnom) stanju, ventil sigurnosti je zatvoren, odnosno zatvarač preko gumenog umetka naleže na sedište ventila, čiji je drugi kraj ujedno i priključak za ispusni vod. Opruga regulacije svojom silom savlađuje silu nastalu delovanjem pritiska gasa na membranu i otpore trenja, potiskujući trn tako da se zatvarač pod dejstvom sile opruge sedišta naslanja na sedište i vrši zatvaranje.

Membranski ventil sigurnosti tip 211  ima oprugu sedišta koja je dimenzionisana tako da obezbedi potrebnu silu zatvaranja ventila sigurnosti i njena ugradnja omogućava da se eliminiše direktno dejstvo sile opruge regulacije na zatvarač, što produžava vek trajanja zaptivača na zatvaraču. Porastom pritiska gasa na ulazu ventila sigurnosti u odnosu na podešeni pritisak otvaranja, sila na membrani savlađuje silu opruge regulacije, povlači trn, a tim i zatvarač, savlađujući oprugu sedišta. Gas izlazi iz ventila sigurnosti i preko ispusne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak snizi na vrednost projektovanog. Tada sila opruge savlađuje silu na membrani i preko trna i zatvarača ponovo zatvara ventil sigurnosti. Isticanje gasa dovodi do “injektorskog efekta” time što gas opstrujava oko trna i kroz otvor u trnu isisava gas koji se nalazi u prostoru između membrane i poklopca, stvarajući podpritisak što ima za posledicu dodatno otvaranje ventila sigurnosti i povećanje protoka, odnosno brži odziv.

Ovo stvaranje podpritiska u prostoru između membrane i poklopca omogućeno je i zaptivanjem između čepa i poklopca sa “O” zaptivnim prstenom. Zaptivni “O” prsten obezbeđuje da u slučaju prekomernog ulaznog pritiska i pucanja membrane, gas jedino može isticati kroz otvor u trnu na izlazu ventila sigurnosti, čime je izbegnuta potreba za odušnim vodom, što je veoma bitno kod upotrebe ventila sigurnosti na gasnim rampama. Podešavanje pritiska otvaranja ventila sigurnosti se vrši okretanjem pritezača opruge, čime se menja silu opruge regulacije. Posle izvršenog podešavanja položaja pritezača opruge se osigurava plombom.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: