Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Nepovratna klapna tip 368

– KOMBINOVANA NEPOVRATNO REGULACIONA KLAPNA OGRANIČAVAČ PROTOKA – 

Nepovratna klapna tip 368

Nepovratna klapna tip 368 koristi se za dvostruku namenu na postrojenjima gde je potrebno sprečiti uticaj povratnog pritiska gasa i omogućiti ograničavanje protoka. Podešavanje ograničenja protoka može se vršiti ručno na licu mesta ili daljinskim elektromotornim pogonom po zahtevu kupca. Protok kroz klapnu se reguliše 20 ÷ 100%. Prvenstveno je namenjena za ugradnju na višelinijske stanice velikog kapaciteta radi sprečavanja povratnog uticaja pritiska gasa na regulatore pritiske, ventile sigurnosti i sigurnosno prekidne ventile na linijama do kojih nije došlo do pojave povišenog pritiska, kao i ravnomernije raspodele ukupnog protoka na svaku liniju. Za ručno podešavnje indikator otvorenosti je manometar diferencijalnog pritiska, a daljinsko podešavanje se vrši na osnovu izmerenog trenutnog protoka ili diferencijalnog pritiska. Klapna se ugrađuje između standardnih prirubnica i postavlja iza regulatora pritiska. Jednostavna je za montažu i za rukovanje

Princip rada:

Gas prolaskom kroz klapnu deluje na zatvarač sa prednje strane i potiskuje ga unazad, sabija oprugu dovodeći klapnu u otvoren položaj. Trnom ograničava se hod zatvarača u zavisnosti od željenog protoka, a prenosnim mehanizmom vrći se samo pomeranje trna.

Ograničavanje protoka prati se na manometru diferncijalnog pritiska, tako da smanjenje protoka prouzrokuje pad diferencijalnog pritiska i obrnuto. Ukoliko dođe do povratnog udara pritiska, zatvarač je usled sile opruge potisnut napred i vrši zatvaranje klapne ne dozvoljavajući protok u suprotnom smeru. Kada se pritisak iza zatvarača smanji, klapna se automatski otvara i rad se normalno nastavlja.

Ugradnja:

Nepovratna klapna tip 368 ima mogućnost ugradnje u horizontalne cevovode izmeđ|u standardnih prirubnica kao sendvič izvedba. Prirubnice (između kojih se postavlja klapna) moraju biti paralelne (sa maksimalnim dozvoljenim odstupanjem do 3˚) radi pravilnog naleganja zaptivnih površina klapne i prirubnica. Sve ćelićne pozicije klapne su antikorozivno zaštićene cinkovanjem

Specifikacije:

Gasteh.pro