icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Nepovratna klapna tip 368

– KOMBINOVANA NEPOVRATNO REGULACIONA KLAPNA OGRANIČAVAČ PROTOKA – 

Nepovratna klapna tip 368

Nepovratna klapna tip 368 koristi se za dvostruku namenu na postrojenjima gde je potrebno sprečiti uticaj povratnog pritiska gasa i omogućiti ograničavanje protoka. Podešavanje ograničenja protoka može se vršiti ručno na licu mesta ili daljinskim elektromotornim pogonom po zahtevu kupca. Protok kroz klapnu se reguliše 20 ÷ 100%. Prvenstveno je namenjena za ugradnju na višelinijske stanice velikog kapaciteta radi sprečavanja povratnog uticaja pritiska gasa na regulatore pritiske, ventile sigurnosti i sigurnosno prekidne ventile na linijama do kojih nije došlo do pojave povišenog pritiska, kao i ravnomernije raspodele ukupnog protoka na svaku liniju. Za ručno podešavnje indikator otvorenosti je manometar diferencijalnog pritiska, a daljinsko podešavanje se vrši na osnovu izmerenog trenutnog protoka ili diferencijalnog pritiska. Klapna se ugrađuje između standardnih prirubnica i postavlja iza regulatora pritiska. Jednostavna je za montažu i za rukovanje

Princip rada:

Gas prolaskom kroz klapnu deluje na zatvarač sa prednje strane i potiskuje ga unazad, sabija oprugu dovodeći klapnu u otvoren položaj. Trnom ograničava se hod zatvarača u zavisnosti od željenog protoka, a prenosnim mehanizmom vrći se samo pomeranje trna.

Ograničavanje protoka prati se na manometru diferncijalnog pritiska, tako da smanjenje protoka prouzrokuje pad diferencijalnog pritiska i obrnuto. Ukoliko dođe do povratnog udara pritiska, zatvarač je usled sile opruge potisnut napred i vrši zatvaranje klapne ne dozvoljavajući protok u suprotnom smeru. Kada se pritisak iza zatvarača smanji, klapna se automatski otvara i rad se normalno nastavlja.

Ugradnja:

Nepovratna klapna tip 368 ima mogućnost ugradnje u horizontalne cevovode izmeđ|u standardnih prirubnica kao sendvič izvedba. Prirubnice (između kojih se postavlja klapna) moraju biti paralelne (sa maksimalnim dozvoljenim odstupanjem do 3˚) radi pravilnog naleganja zaptivnih površina klapne i prirubnica. Sve ćelićne pozicije klapne su antikorozivno zaštićene cinkovanjem

Specifikacije:

Gasteh.pro