icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242

PREKRETNI UREĐAJI ZA VENTILE SIGURNOSTI(RAZVODNE GLAVE)

Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242

Prekretni uređaj za dva ventila sigurnosti tip 242 na svim rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan-butan i druge tehničke gasove, kao i naftnim postrojenjima gde je propisana ugradnja dva ventila sigurnosti, obavezna je upotreba prekretnih uređja (razvodnih glava). Uređaj za dva ventila sigurnosti omogućavaju ugradnju dva ventila sigurnosti (navojnih ili prirubničkih priključaka). Montira se na postrojenje prirubničkom vezom. Osnovna funkcija prekretnog uređaja može izvršiti zatvaranje jednog ventila sigurnosti, koje omogućava: demontažu, popravku, baždarenje i ponovnu montažu drugog ventila sigurnosti.

OPIS RADA

U normalnom radu, zatvarač prekretnog uređaja se nalazi u položaju kao na crtežu. U slučaju prekoračenja pritiska u rezervoaru (ili drugom postrojenju) reaguju oba ventila sigurnosti (jer su podešeni na istu vrednost pritiska otvaranja). Ukoliko dođe do kvara jednog od ventila sigurnosti (npr. levog) postupak je sledeći:
– odviti poklopac,
– zavijati vreteno (u smeru kazaljke na satu), sve dok zaptivač zatvarača ne nalegne na sedište dizne,
– odviti odušni ventil, da bi se izvršilo ispuštanje fluida iz leve komore prekretnog uređaja (na ovaj način istovremeno se proverava i nepropusnost jedne strane uređaja),
– zaviti odušni ventil,
– odviti (ili demontirati) neispravan ventil sigurnosti i izvršiti na njemu potrebne intervencije,
– montirati ispravan ventil sigurnosti, vratiti vreteno (sa zatvaračem) u početni položaj.
Za slučaj kvara drugog ventila sigurnosti (desnog), postupak je istovetan s tim što se sve navedene radnje vrše sa suprotne strane.
Uz prekretni uređaj isporučuje se i ključ (koji služi za odvijanje / zavijanje vretena).

Uređaj se izrađuje i sa drugim navojnim ili prirubničkim priključcima, po zahtevu kupca. Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih podataka iz prospekta, zbog usavršavanja izrade proizvoda.

Detaljnije pogledajte ovde.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: