Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244

Prekretni uređaji za ventile sigurnosti tip 244 kosriste se na svim rezervoarima, cisternama, instalacijama za propan-butan i druge tehničke gasove kao i naftnim postrojenjima, obavezna je upotreba prekretnih uređja (razvodnih glava). Montira se na postrojenje prirubničkom vezom . Osnovna funkcija prekretnog uređaja je da se u svakom momentu i bez zastoja može izvršiti zatvaranje jednog ventila sigurnosti, koje omogućava njegovu demontažu, popravku, baždarenje i ponovnu montažu.

Opis rada: U normalnom radu, zatvarač prekretnog uređaja se nalazi u položaju kao na crtežu. U slučaju prekoračenja pritiska u rezervoaru (ili drugom postrojenju)reaguju sva 4 ventila sigurnosti (jer su podešeni na istu vrednost pritiska otvaranja). Ukoliko dođe do kvara jednog od ventila sigurnosti (npr. desnog) postupak je sledeći: – odviti poklopac sa desne strane, – zavijati vreteno sa desne strane  (u smeru kazaljke na satu), sve dok zaptivač zatvarača ne nalegne na sedište (Presek A-A – ), – vreteno na levoj strani mora biti u krajnjem odvrnutom položaju, – odviti odušni ventil, da bi se izvršilo ispuštanje fluida iz leve komore prekretnog uređaja (na ovaj način istovremeno se proverava i nepropusnost jedne strane uređaja, – zaviti odušni ventil, – odviti (ili demontirati) neispravan ventil sigurnosti i izvršiti na njemu potrebne intervencije, – montirati ispravan ventil sigurnosti, vratiti vreteno (sa zatvaračem) u početni položaj.

Za slučaj kvara bilo kog ventila sigurnosti, postupak je istovetan s tim što se sve navedene radnje vrše sa strane tog ventila sigurnosti. U svakom momentu samo jedan od ventila sigurnosti može da bude van upotrebe. Uz prekretni uređaj isporučuje se i ključ za okretanje vretena.

 

Detaljnu specifikaciju proizvoda pogledajte ovde.

Gasteh.pro