icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Prigušivač buke tip 450

Prigušivač buke tip 450

Prigušivač buke tip 450 se koristi za smanjenje buke na redukcionim linijama gasnih instalacija. Buka u gasnim instalacijama nastaje prvenstveno povećanjem brzine strujanja gasa usled redukcije pritiska u regulatorima. Intenzitet buke kreće se u šrokom spektru frekvencija, pri čemu se maksimumi frekvencija kreću u opsegu od 1 do 8 kHz. Prigušivač buke tip: 450 se standardno izvodi kao prirubnički u PN ili ANSI izvedbi. Standardno se ugrađuje na izlaznu prirubnicu regulatora pritiska.

Vrši se u tri etape prigušenja:

1. prolaskom kroz otvore na usmerivaču,

2. oprugama,

3. prolaskomkroz smaknute otvore na prigubnim pločama.

Specifikacije:

Gasteh.pro