Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 128-P

Regulator pritiska tip 128-P – Regulatori pritiska direktnog dejstva

Regulator pritiska tip 128-P predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p1) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p2) i protoka. U komoru gasne opruge ovog regulatora, integrisan je ventil sigurnosti. Regulator je predviđen za visoke pritiske do 150 bar i temperature gasa do 90 °C. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao prirubnički. Prilikom podešavanja pritiska gasne opruge (pGO) isti se očitava na manometru montiranom na poklopcu regulatora.

Opis rada

Regulator pritiska tip 128-P, u početnom stanju kada u oevovodu nema gasa, nalazi se u otvorenom položaju tj. sila gasne opruge (pritisak u komori poklopca regulatora ) preko membranskog sklopa poti skuje trn i klip regulatora u otvoreni položaj.
Puštanjem gasa u instalaciju pritisak deluje na gornju stranu membrane i savlađuje silu gasne opruge, pritvarajućl regulator do izjednačenja pritiska u izlaznom vodu pt i zadatog izlaznog pritiska. Porastom pritiska pt iznad zadatog, sila iznad membrane raste svlađujući silu gasne opruge i zatvara regulator (klip naleže na sedišta ). Pad pritiska u izlaznom vodu dovodi do ponovnog otvaranja regulatora i obavljanja njegove osnovne funkcije – održavanje izlaznog pritiska P2 konstantnim. Sila gasne opruge se podešava pomoću trna za punjenje komore. Rasterećenje komore gasne opruge vrši se preko trna. U slučaju oštećenja kontaktnih površina klipa i sedišta regulatora, omogućeno je da se prilikom servisa iskoriste druge strane ovih pozicija. Ovakvo konstrukciono rešenje omogućava jednostavnije održavanje i uštedu u vremenu (detalj „A“ i „B“).

Specifikacije:

]

Uputstvo: