icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska tip 139 BV

Regulatori pritiska (monitor regulacija) – Regulator pritiska tip 139 BV bez i sa blokadnim ventilom

Regulator pritiska tip 139 BV bez i sa blokadnim ventilom predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbe|uje konstantnu vrednost izlaznog pritiska ( p2 ) u okviru regulacione grupe ( RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska ( p1 ) i protoka. Preko impulsnog voda ( V1 ) dovodi se gas pritiska ( p2 ) do priključka na pilotu i regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod ( V2 ) služi da gas (pritiska p2) dovede do prikljuna blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p aktivira blokadni mehanizam. bl Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 139-BV. Prema zahtevu kupca isporu~uje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska sa davačem položaja otvorenosti, odnosno zatvorenosti.

Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugra|ivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno . Ugrađuje se u horizontalnom i vertikalnom položaju.

Kompletnu specifikaciju pogledajte ovde.

Gasteh.com