Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulatori niskog pritiska tip 121

Regulatori niskog pritiska tip 121 bez i sa blokadnim ventilom

Regulatori niskog pritiska tip 121 bez i sa blokadnim ventilom  predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2)  u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Ovaj regulator u  sebi sadrži odušni ventil koji pri naglom porastu pritiska čuva membranu od pucanja i vrši trenutno rasterećenje regulacione linije. Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2) do priključka na regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulatori niskog pritiska tip 121 se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) služi da gas (pritiska p2) dovede do  priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do pbl aktivira blokadni mehanizam. Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 121-BV. Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Ugradnja regulatora moguća je u horizontalnom i vertikalnom položaju.

Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Prilikom ugradnje na gasne rampe, vod od disajnog ventila regulatora izvesti van prostorije. Na regulatoru je za ove potrebe predviđen priključak R3/4”. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno (dato na crtežima).

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: