icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
a

Regulatori niskog pritiska tip 127 BV

Regulatori niskog pritiska tip 127 BV sa blokadnim ventilom

Regulatori niskog pritiska tip 127 BV sa blokadnim ventilom predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka. Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2) do priključka na regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator se izvodi sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) služi da gas (pritiska p2) dovede do priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do pbl aktivira blokadni mehanizam.

Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Ugradnja regulatora moguća je u horizontalnom i vertikalnom položaju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugra|ivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Ukoliko je ugradnja regulatora predviđena u zatvorenoj prostoriji, tada se vod do disajnog ventila izvodi u atmosferu. Na regulatoru je za ove potrebe predvi|en priključak R3/4”. Regulator pritiska tip: 127-BV se izra|uje i za više pritiske – varijanta sa klipnim mehanizmom.

Regulator pritiska gasa 127-BV parametri:
Ulazni pritisak: p1 = mak 4 (12) bara
Izlazni pritisak: p2 = 0,01 ÷ 0,5 bara
Veličine: DN40 – DN100 PN16, ANSI150
Klima izvođenje: Na i HL (do -60 ° C)

Primena:
PRIRODNI GAS, PROPANSKO-BUTANSKI, VAZDŠNI, ASOVNI i TEHNIČKI GAS. Interval servisa je 5 godina. Životni vek je 40 godina.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: