icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulatori pritiska direktnog dejstva tip 122 BV

Regulatori pritiska direktnog dejstva sa blokadnim ventilom tip 122-BV

Regulatori pritiska direktnog dejstva sa blokadnim ventilom tip 122-BV predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p ) u okviru regulacione grupe (RG), nezavisno od promene ulaznog pritiska (p ) i protoka.

Ovaj regulator u sebi sadrži odušni ventil koji pri naglom porastu pritiska čuva membranu od pucanja i vrši trenutno rasterećenje regulacione linije. Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p ) do priključka na regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak. Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogunošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska).

Impulsni vod (V2) takođe služi da gas (pritiska p ) dovede do priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p aktivira blokadni mehanizam. bl Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Ugradnja regulatora moguća je u horizontalnom i vertikalnom položaju. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista.

Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Prilikom ugradnje na gasne rampe, vod od disajnog ventila regulatora izvesti van prostorije. Na regulatoru je za ove potrebe predviđen priključak R3/4”. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno.

Specifikacije:

Gasteh.pro