icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
a

Regulatori pritiska tip 128 direktnog dejstva

Regulator visokog pritiska gasa sa gasnom opremom

Regulatori pritiska tip 128 direktnog dejstva

Regulatori pritiska tip 128 direktnog dejstva predstavlja regulator direktnog dejstva koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2 ) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1 ) i protoka. U  komoru gasne opruge ovog regulatora, integrisan je ventil sigurnosti. Regulator je predviđen za visoke pritiske od 250 bar i temperature gasa od maksimalno 90 °C. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navojni. Prilikom podešavanja pritiska gasne opruge (pGO ) isti se očitava na manometru montiranom na poklopcu regulatora.

Regulator pritiska gasa TIP 128, u početnom stanju kada u cevovodu nema gasa, nalazi se u otvorenom položaju tj. sila gasne opruge (pritisak u komori poklopca regulatora) preko membranskog sklopa potiskuje trn  i sklop pečurke u otvoren položaj. Puštanjem gasa u instalaciju pritisak deluje na donju stranu membrane i savla|uje silu gasne opruge, pritvarajući regulator do izjednačenja pritiska u izlaznom vodu p i zadatog izlaznog pritiska. Porastom pritiska p iznad zadatog, sila ispod membrane raste savlađujući pored sile gasne opruge i silu delovanja ulaznog pritiska p na pečurku i zatvara regulator (pečurka naleže na sedište). Pad pritiska u izlaznom vodu dovodi do ponovnog otvaranja regulatora i obavljanja njegove osnovne funkcije – održavanje izlaznog pritiska p konstantnim. Sila gasne opruge zadaje podešava se pomoću trna za punjenje komore.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: