Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulatori pritiska tip 132 sa pilotom

Regulatori pritiska bez i sa blokadnim ventilom – Regulatori pritiska tip 132 sa pilotom za niske i srednje pritiske

Regulatori pritiska tip 132 sa pilotom za niske i srednje pritiske predstavlja regulator indirektnog (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p ) u okviru regulacione grupe (RG),  nezavisno od promene ulaznog pritiska (p ) i protoka.  Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p ) do priključka na pilotu i regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogušnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) služi da gas (pritiska p ) dovede do prikljućka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p aktivira blokadni mehanizam. bl Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 132-BV.

Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izra|uje sa smerom ulaska gasa sleva na desno. Ugrađuje se u gasovode u horizontalnom i vertikalnom položaju.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: