icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulatori pritiska tip 132 sa pilotom

Regulatori pritiska bez i sa blokadnim ventilom – Regulatori pritiska tip 132 sa pilotom za niske i srednje pritiske

Regulatori pritiska tip 132 sa pilotom za niske i srednje pritiske predstavlja regulator indirektnog (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p ) u okviru regulacione grupe (RG),  nezavisno od promene ulaznog pritiska (p ) i protoka.  Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p ) do priključka na pilotu i regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogušnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) služi da gas (pritiska p ) dovede do prikljućka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p aktivira blokadni mehanizam. bl Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 132-BV.

Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izra|uje sa smerom ulaska gasa sleva na desno. Ugrađuje se u gasovode u horizontalnom i vertikalnom položaju.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: