icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom

Regulatori pritiska bez i sa blokadnim ventilom – Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom za niske-srednje pritiske tip

Regulatori pritiska tip 137 BV sa pilotom za niske-srednje pritiska predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG),  nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka.  Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p2) do priključka na pilotu i regulatoru i na taj način se  kontroliše izlazni pritisak. Regulator se izvodi sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogućnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) služi da gas (pritiska p2)dovede do priključka  na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do pbl aktivira blokadni mehanizam.

Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 137-BV. Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Ugrađuje se u horizontalne gasovode u vertikalnom položaju.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: