Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Ručna regulaciona klapna tip 376

– ARMATURA KONTROLNIH UREĐAJA I OSTALA ZAPORNA ARMATURA –

Ručna regulaciona klapna tip 376

Ručna regulaciona klapna tip 376 služi za regulaciju protoka na odorizatorima gasa. Takođe se koristi za ručnu (ili automatsku) regulaciju prirodni gas-vazduh ispred gorionika. U slučaju automatske regulacije, pogon regulacione klapne je servomotor.

Opis rada:

Regulacija protoka se vrši podešavanjem položaja leptira, na sledeći način:

– potrebno je odviti zavrtanj za fiksiranje,

– okretanjem točka (u jednu ili drugu stranu) okreće se i vreteno, na kom se nalazi leptir,

– položaj leptira u odnosu na svetli otvor klapne, proporcionalno utiče na regulaciju protoka,

– na pokaznoj skali, su na obe strane izgravirani brojevi i oni simbolizuju nivo regulacije protoka,

– elastična čivija, služi kao pokazivač nivoa regulacije u odnosu na brojeve pokazne skale,

– kada se izvrši podenjavanje, zavije se zavrtanj i tako izvrši fiksiranje željenog položaja klapne.

Ugradnja i povezivanje:

Ručna regulaciona klapna se ugrađuje između standardnih prirubnica.

Specifikacije:

Gasteh.pro