icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Ručna regulaciona klapna tip 376

– ARMATURA KONTROLNIH UREĐAJA I OSTALA ZAPORNA ARMATURA –

Ručna regulaciona klapna tip 376

Ručna regulaciona klapna tip 376 služi za regulaciju protoka na odorizatorima gasa. Takođe se koristi za ručnu (ili automatsku) regulaciju prirodni gas-vazduh ispred gorionika. U slučaju automatske regulacije, pogon regulacione klapne je servomotor.

Opis rada:

Regulacija protoka se vrši podešavanjem položaja leptira, na sledeći način:

– potrebno je odviti zavrtanj za fiksiranje,

– okretanjem točka (u jednu ili drugu stranu) okreće se i vreteno, na kom se nalazi leptir,

– položaj leptira u odnosu na svetli otvor klapne, proporcionalno utiče na regulaciju protoka,

– na pokaznoj skali, su na obe strane izgravirani brojevi i oni simbolizuju nivo regulacije protoka,

– elastična čivija, služi kao pokazivač nivoa regulacije u odnosu na brojeve pokazne skale,

– kada se izvrši podenjavanje, zavije se zavrtanj i tako izvrši fiksiranje željenog položaja klapne.

Ugradnja i povezivanje:

Ručna regulaciona klapna se ugrađuje između standardnih prirubnica.

Specifikacije:

Gasteh.pro