icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222

Namena: Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip 222 namenjen je za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Na gasnim stanicama i rampama se montira iza regulatora pritiska (u smeru proticanja gasa).  Upravljanje pilotom, pored velikog kapaciteta ventila sigurnosti, omogućava širok i precizan spektar podešavanja pritiska otvaranja.

OPIS RADA: određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. U normalnom (radnom) stanju, ventil sigurnosti je zatvoren, odnosno membrana (3) potisnuta silom opruge (4) i ulaznim pritiskom koji deluje na gornju površinu membrane (3), naleže na sedište ventila (2) i vrši zatvaranje. Porastom pritiska gasa dolazi do otvaranja sedišta pilota (5) i do aktiviranja ventila sigurnosti, tj. pada pritiska iznad membrane (3) tako da pritisak koji deluje ispod membrane savlada oprugu (4) i ventil kreće u otvaranje. Gas prolazi kroz ventil sigurnosti i preko odušne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak smanji na vrednost projektovanog. Tada pilot zatvara, pritisak iznad membrane (3) poraste i sila iznad membrane zajedno sa silom opruge (4) zatvara ventil. Podešavanje pritiska otvaranja ventila sigurnosti vrši se pritezačem opruge (9) na pilotu, čime se vrši promena sile u opruzi pilota (8). Posle izvedenog podešavanja, postavlja se poklopac (10) sa plombom.

Sigurnosno ispusni i prestrujni ventil tip: 222 odgovaraju zahtevima standarda SRPS EN ISO 4126-1

Specifikacije:

Uputstvo: