icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

SIGURNOSNO ISPUSNI VENTIL TIP 217

SIGURNOSNO ISPUSNI VENTIL DIREKTNI – OPRUŽNI – Sigurnosno ispusni ventil tip 217

Namena: Sigurnosno ispusni ventil tip: 217 je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Prvenstveno se koristi na rezervoarima propan-butana, amonijaka i drugih fluida. Postavlja se na razvodne glave ili direktno.

Ugradnja sigurnosno ispusnog ventila na cevovod se vrši zavrtanjem ventila na zavarni komad sa unutrašnjim navojem.Zavarni priključak se zavarivanjem spaja sa ispusnom cevi (pomoću koje se gas odvodi u atmosferu). Ispusni otvor na sigurnosno ispusnom ventilu ima funkciju da bi se kroz njega mogli odstraniti kondenzacioni i atmosferski talozi.

OPIS RADA

Osnovni zadatak sigurnosno ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji poveća iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. Ispuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na vrednost projektovanog. U normalnom (radnom) stanju, ventil sigurnosti je zatvoren, odnosno klip preko zaptivača klipa  naleže na sedište ventila. Opruga svojom silom savlađuje silu nastalu delovanjem pritiska gasa na donju stranu klipa i tako ventil drži u zatvorenom položaju.

Porastom pritiska gasa na ulazu ventila sigurnosti u odnosu na podešeni pritisak otvaranja, sabija se opruga i tako otvara sedište. Gas izlazi iz ventila sigurnosti i preko ispusne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak snizi na vrednost projektovanog. Tada sila opruge ponovo potiskuje klip i zatvara ventil sigurnosti. Podešavanje pritiska otvaranja ventila sigurnosti se vrši okretanjem pritezača opruge, čime se menja sila opruge. Posle izvršenog podešavanja položaja pritezača opruge se osigurava plombiranjem.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: