icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV

-Blokadni ventil za visoki pritisak-

Sigurnosno prekidni ventili tip 234 BV je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog i preniskog pritiska.
Na instalaciju se ugrađuje ispred regulatora pritiska. Aktivira se u slučaju porasta (ili sniženja) izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se deblokirati samo ručno. Ovaj blokadni ventil ima integrisan signalizator aktiviranja, a njegovim povezivanjem sa komandnim pultom, moguće je praćenje stanja ventila.

Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred blokadnog ventila čista. Ventil se sme ugra|ivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Izrađuje se sa smerom ulaska gasa sleva na desno, osim ukoliko se to porudžbinom drugačije traži. Impulsnim vodom se gas izlaznog pritiska (p2) vodi do pilota blokadnog mehanizma.

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: