icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 235 – BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV predstavlja blokadni ventil koji je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija na postrojenjima komprimovanog prirodnog gasa (CNG). Aktivira se u slučaju porasta i sniženja izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se deblokirati samo ručno. U svojoj konfiguraciji sadrži blokadni mehanizam GT.BM.VNP na kome je izmenjen izlazni deo i dodat mehanizam za ručno deblokiranje, kao i sistem za balansiranje. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navojni.

OPIS RADA:

Blokadni ventil za visoki pritisak tip 235-BV propušta gas kroz ulazni priključak preko dizne do izlaznog priključka. U slučaju povećanja ili smanjenja pritiska na izlazu regulatora u odnosu na zadati radni pritisak, dolazi do aktiviranja blokadnog ventila tj. do zatvaranja dizne na telu ventila i time do prestanka propuštanja gasa. Izlazni pritisak iza regulatora se preko impulsnog voda dovodi ispod membrane blokadnog mehanizma. U slučaju povećanja pritiska dolazi do pomeranja membranskog sklopa na gore, savlađujući oprugu VP, membranski sklop povlači polugu i aktivira zubac brave, čime je oslobožen trn, koji pod dejstvom sile opruge okidanja potiskuje pečurku i zatvara sedište ventila. Usled preniskog pritiska u odnosu na radni, opruga NP potisne membranski sklop na dole koji preko poluge aktivira zubac brave, čime je osloba|en trn, koji pod dejstvom sile opruge okidanja  potiskuje pečurku i zatvara sedište ventila. Ponovno deaktiviranje blokadnog ventila može se izvršiti samo ručnim putem. Otvoriti kuglastu slavinu dok se pritisci ne izjednače. Okretanjem točka u smeru kazaljke na satu, ozubljeno vratilo prenosi kretanje na trn koji ostaje u zabravljenom položaju, otvara sedište ventila i dolazi do ponovnog propuštanja gasa. Na telu ventila su ugra|ena dva priključka za dovod-odvod grejnog medija za zagrevanje blokadnog ventila, kako ne bi došlo do zamrzavanja. Za zagrevanje BV potrebno je obezbediti cirkulaciju tople vode koja se vodi kroz sistem izbušenih kanala u telu ventila. Po zahtevu kupca moguća ugradnja elektromagnetnog ventila 3/2 za automatsko blokiranje ventila 235-BV zbog zaštite postrojenja komprimovanog prirodnog gasa (CNG).

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: