Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 235 – BV

Sigurnosno prekidni ventili tip 235-BV predstavlja blokadni ventil koji je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija na postrojenjima komprimovanog prirodnog gasa (CNG). Aktivira se u slučaju porasta i sniženja izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Tada blokira dalji tok gasa, a iz razloga sigurnosti može se deblokirati samo ručno. U svojoj konfiguraciji sadrži blokadni mehanizam GT.BM.VNP na kome je izmenjen izlazni deo i dodat mehanizam za ručno deblokiranje, kao i sistem za balansiranje. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navojni.

OPIS RADA:

Blokadni ventil za visoki pritisak tip 235-BV propušta gas kroz ulazni priključak preko dizne do izlaznog priključka. U slučaju povećanja ili smanjenja pritiska na izlazu regulatora u odnosu na zadati radni pritisak, dolazi do aktiviranja blokadnog ventila tj. do zatvaranja dizne na telu ventila i time do prestanka propuštanja gasa. Izlazni pritisak iza regulatora se preko impulsnog voda dovodi ispod membrane blokadnog mehanizma. U slučaju povećanja pritiska dolazi do pomeranja membranskog sklopa na gore, savlađujući oprugu VP, membranski sklop povlači polugu i aktivira zubac brave, čime je oslobožen trn, koji pod dejstvom sile opruge okidanja potiskuje pečurku i zatvara sedište ventila. Usled preniskog pritiska u odnosu na radni, opruga NP potisne membranski sklop na dole koji preko poluge aktivira zubac brave, čime je osloba|en trn, koji pod dejstvom sile opruge okidanja  potiskuje pečurku i zatvara sedište ventila. Ponovno deaktiviranje blokadnog ventila može se izvršiti samo ručnim putem. Otvoriti kuglastu slavinu dok se pritisci ne izjednače. Okretanjem točka u smeru kazaljke na satu, ozubljeno vratilo prenosi kretanje na trn koji ostaje u zabravljenom položaju, otvara sedište ventila i dolazi do ponovnog propuštanja gasa. Na telu ventila su ugra|ena dva priključka za dovod-odvod grejnog medija za zagrevanje blokadnog ventila, kako ne bi došlo do zamrzavanja. Za zagrevanje BV potrebno je obezbediti cirkulaciju tople vode koja se vodi kroz sistem izbušenih kanala u telu ventila. Po zahtevu kupca moguća ugradnja elektromagnetnog ventila 3/2 za automatsko blokiranje ventila 235-BV zbog zaštite postrojenja komprimovanog prirodnog gasa (CNG).

Gasteh.pro

Specifikacije:

Uputstvo: