icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Šipkasti merač nivoa tečnosti tip 622

Šipkasti merač nivoa tečnosti tip 622

Šipkasti merač nivoa tečnosti tip 622 se koristi za ugradnju na skladibne cilindrične rezervoare tečnog naftnog gasa (ili drugih tečnih fluida) iz razloga merenja fluida u njima. Ugrađuje se u nadzemne i podzemne rezervoare na istovetan način. Temperaturno područje rada je (-20 ÷ +50) ˚C.

Opis rada

Na donjem telu merača se nalaze cevi različitih dužina. Pri montiranju merača nivoa na rezervoar, one se uranjaju u fluid i na različitim dubinama procentualno označavaju nivoe u rezervoaru (15%, 50%, 85%). Na gornjem delu se nalaze tri ventila, koji su kanalima spojeni sa cevima. Odvrtanjem zavrtnja ventila proverava se da li iz njega ističe gasna faza, odnosno koji je nivo tečnog fluida u rezervoaru.

Šipkasti merač nivoa tečnosti se montira na rezervoar prirubničkom vezom DN25 PN25. Maks. radni pritisak je 16,7 bar, a ispitivanje čvrstoće se vrši na 25 bar. Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih podataka iz prospekta, zbog usavršavanja izrade proizvoda.

Specifikacije:

Gasteh.pro

Šipkasti merač nivoa pritiska