icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Termostat tip 821

Termostat tip 821

Termostat tip 821 je protiveksplozivni zaštićeni uređaj namenjen za rad u eksplozivnoj atmosferi gasova. Termostat reguliše temperaturu grejnog medijuma za prenos toplote u električnim isparivačima, pravovremenim uključivanjem i isključivanjem električnog grejača i to posredno dajuđi signal na relej. Tako|e upravlja elektromagnetnim ventilima u električnim isparivačima , tako što ventil drži otvorenim (pod naponom) unutar radne temperature medijuma za prenos toplote. Zatvaranje elektromagnetnog ventila se odvija na temperaturi koja je otprilike za 10% niža od temperature uključivanja. Porastom temperature uključivanja termostat ostaje uključen (pod naponom) i drži elektromagnetni ventil otvorenim.

Opis rada:

Upravljanje radom zagrejača se ostvaruje putem regulacije temperature koju reguliše termostat tip: 821. Merenje trenutnih temperatura u zagrejaču se izvodi PT100 sondama, koje mere temperaturu gasa i temperaturu grejnog medijuma (voda). Signal na sondi se vodi do mernih pretvarača van zone opasnosti. Ovi uređaji su Ex ia IIC T4 izvedbi (zaštitna svojstvena bezbednost). Merni pretvarači poseduju relejne izlaze, te se sa njih direktno upravlja radom elektromagnetnog ventila. Elektromagnetni ventil ( u zaštiti Ex m II T4) ima ulogu zaštite instalacije ukoliko nije postignuta adekvatna temperatura ili u slučaju nestanka napajanja. Prilikom ugradnje važno je pridržavati se svih važećih propisa iz područja elektrotehnike i zaštite na radu, a sme se ugrađivati materijal koji odgovara svojim kvalitetom važećem standardu.

Specifikacije:

Gasteh.pro