Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Добијање ЦЕ знака

Добијањем ЦЕ знака Гастехг д.о.о доказује квалитет своје производне гаме и тиме постаје достојни конкурент на тржишту Европске уније јер ЦЕ знак указује да је:

-производ пројектован и произведен у складу са ПЕД диртективама ЕУ (2014/68/ЕУ) које су релавантне за тај производ

-извршено одговарајуће оцењивање усаглашености .

Производи који су сертификовани су регулатори притиска гаса и сигурно (прекидни) блокадни вентили.