icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulator pritiska gasa tip 112

Mali i pilot regulatori – regulator pritiska gasa tip 112

Regulator pritiska gasa tip 112 predstavlja regulator srednjeg pritiska koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p2) u okviru regulacione grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p1) i protoka.

Regulator je predviđen za srednje pritiske do 19 bar. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navojni. Prilikom podešavanja pritiska opruge isti se očitava na manometru montiranom na telu regulatora. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sa desna na levo (prikazano na crtežu). Regulator pritiska tip 112 u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) se nalazi u otvorenom položaju tj. sila opruge preko membranskog sklopa l uzenglje potiskl4e tm u otvoreni položaj.

Puštanjem gasa u instalaciju, ulazni pritisak gasa prolazi kroz diznu i deluje na gornju stranu membrane savlađujući silu opruge, pritvarajući regulator do izjednačenja pritiska u izlaznom vodu (p2) sa zadatim izlaznim pritiskom. Porastom pritiska (p2) iznad zadatog, sila iznad membrane raste savlađujući silu opruge i zatvara regulator, trn naleže na sedište. Pad pritiska u Izlaznom vodu dovod do ponovnog otvaranja regulatora i obavljanja njegove funkcije – održavanje izlaznog pritiska (p2) konstantnim. Sila opruge se zadaje i podešava pritezanjem ill otpuštanjem regulacionog vijka.

Specifikacije: