icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Mali i pilot regulatori visokog pritiska gasa tip 114

Mali i pilot regulatori visokog pritiska gasa tip 114

Mali i pilot regulatori visokog pritiska gasa tip 114 predstavlja regulator visokog pritiska koji obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p1) u okviru regulacione 2 grupe (RG) nezavisno od promene ulaznog pritiska (p2) i protoka. Preko impulsnog voda dovodi se gas 1 pritiska (p2) do priključka na regulatoru i na taj način se kontroliše izlazni pritisak.

Regulator je predviđen za 2 visoke pritiske do 250 bar i temperature gasa od maksimalno 60°C. Ulazni i izlazni priključak je izveden kao navojni. Prilikom podešavanja pritiska opruge isti se očitava na manometru montiranom na telu regulatora. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa s leva na desno (dato na crtežima).

Opis rada

Regulator pritiska tip 114 u početnom stanju (kada u cevovodu nema gasa) se nalazi u otvorenom položaju tj. sila opruge preko membranskog sklopa potiskuje trn i podsklop zatvarača u otvoren položaj. Puštanje gasa u instalaciju pritiska deluje na gornju stanu membranu preko podsklopa zatvarača i trna, savlađujući sile opruga, pritvarajući regulator do izjednačenja pritiska u izlaznom vodu i zadatog izlaznog pritiska. Porastom pritiska p2 iznad zadanog, sila iznad membrane raste savlađujući silu opruge i zatvara regulator, podsklop zatvarača naleže na sedište regulatora. Pad pritiska u izlaznom vodu dovodi do ponovnog otvaranja regulatora i obavlja njegove osnovne funkcije – održavanje izlaznog pritiska p2 konstantom. Sila opruge se zadaje i podešava pritezanjem ili otpuštanjem regulacionog vijka.

Regulator pritiska gasa 114 parametara:
Ulazni pritisak: p1 = mak 250
Izlazni pritisak: p2 = 3 ÷ 30 bara
Veličine: G1 / 4 ″ – G3 / 4 ″ PN25, G3 / 4 ″ – G1 ″ PN250
AC tačnost klase: ± 5%
Unapred podešeni pritisak za zatvaranje SG: do 10%

Primena:
CNG, PRIRODNI GAS, NITROGEN i TEHNIČKI GAS. Interval servisa je 5 godina. Životni vek je 40 godina. Kompletna specifikacija
Gasteh.pro

Regulatori pritiska tip: 114 odgovara zahtevima standarda SRPS EN 334. Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih podataka iz prospekta, zbog usavršavanja izrade proizvoda