icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Регулатор високог притиска гаса тип 113 – Мали и пилот регулатори

Регулатор притиска гаса тип 114 представља регулатор високог притиска који обезбеђује константну вредност излазног притиска (p1) у оквиру регулационе 2 групе (РГ) независно од промене улазног притиска  (p2)  и протока. Преко импулсног вода доводи се гас 1 притиска (p2) до прикључка на регулатору и на тај начин се контролише излазни притисак.

Регулатор је предвиђен за 2 високе притиске до 250 bar и температуре гаса од максимално 60°C. Улазни и излазни прикључак је изведен као навојни. Приликом подешавања притиска опруге исти се очитава на манометру монтираном на телу регулатора. Приликом уградње, обавезно проверити да ли је инсталација испред регулатора чиста. Стандардно се израђује са смером уласка гаса с лева на десно.

Опис рада

Регулатор притиска тип 114 у почетном стању (када у цевоводу нема гаса) се налази у отвореном положају тј. сила опруге преко мембранског склопа потискује трн и подсклоп затварача у отворен положај. Пуштање гаса у инсталацију притиска делује на горњу стану мембрану преко подсклопа затварача и трна, савлажујући силе опруга, притварајући регулатор до изједначења притиска у излазном воду и задатог излазног притиска. Порастом притиска п2 изнад заданог, сила изнад мембране расте савлађујући силу опруге и затвара регулатор, подсклоп затварача належе на седиште регулатора. Пад притиска у излазном воду доводи до поновног отварања регулатора и обавља његове основне функције – одржавање излазног притиска п2 константом. Сила опруге се задаје и подешава притезањем или отпуштањем регулационог вијка.

Регулатор притиска гаса 114 параметара:
Улазни притисак: п1 = мак 250
Излазни притисак: п2 = 3 ÷ 30 бара
Величине: Г1 / 4 ″ – Г3 / 4 ″ ПН25, Г3 / 4 ″ – Г1 ″ ПН250
АЦ тачност класе: ± 5%
Унапред подешени притисак за затварање СГ: до 10%

Примена:
ЦНГ, ПРИРОДНИ ГАС, НИТРОГЕН и ТЕХНИЧКИ ГАС. Интервал сервиса је 5 година. Животни век је 40 година.

Још из нашег програма

Регулатори притиска тип 149 без и са блокадним механизмом представља регулатор индиректног дејства у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Аксијални регулатор притиска тип 146-АX је регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за средње и високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска

Регулатор притиска тип 143 представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за високе притиске) и као такав обезбеђује константну вредност излазног притиска (п2) у оквиру регулационе групе

Регулатор притиска тип 139 БВ без и са блокадним вентилом представља регулатор индиректног дејства (у свом саставу има пилот за ниске и средње притиске) и као такав