Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Separator kondenzata u gasu tip 418

Separator kondenzata u gasu tip 418 – Filteri za gas

Separator kondenzata vode i teških ugljovodonika je uređaj koji služi za izdvajanje vode i ugljovodonika C5, C6 iz kaptažnog gasa. Ugrađuje se posle izmenjivača toplote u kojima se snižava temperatura gasa što omogućava efikasno iz-dvajanje vode i teških ugljovodonika. Konstrukcija separatora je izvedena od perforiranih tanjirastih elemenata.
Posredstvom nivokaza sa plovkom i mikroprekidačima omogućeno je automatsko pražnjenje kondenzata preko slavine sa pneumatskim aktuatorom.

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih podataka iz prospekta, zbog usavršavanja izrade proizvoda.

Specifikacije: