icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Separator kondenzata u gasu tip 418

Separator kondenzata u gasu tip 418 – Filteri za gas

Separator kondenzata vode i teških ugljovodonika je uređaj koji služi za izdvajanje vode i ugljovodonika C5, C6 iz kaptažnog gasa. Ugrađuje se posle izmenjivača toplote u kojima se snižava temperatura gasa što omogućava efikasno iz-dvajanje vode i teških ugljovodonika. Konstrukcija separatora je izvedena od perforiranih tanjirastih elemenata.
Posredstvom nivokaza sa plovkom i mikroprekidačima omogućeno je automatsko pražnjenje kondenzata preko slavine sa pneumatskim aktuatorom.

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih podataka iz prospekta, zbog usavršavanja izrade proizvoda.

Specifikacije: