Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
a

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP – sigurnosno ispusni l prestrujni ventili direktni – opružni

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Aktivira se u slučaju porasta izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Ventil sigurnosti je balansiran što omogućava sprečavanje opruge ventila da direktno svojom silom deluje na sedišta ventila i time ošteti zaptivač. Ventil sigurnosti tip: 219-B-VP je jednostavan za montažu i održavanje.

Opis rada

Osnovni zadatak sigurnosno ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji povisi iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. lspuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na projektovanu vrednost. U normalnom (radnom) stanju, ventil sigurnosti je zatvoren, odnosno zatvarač je potisnut silom opruge, naleže na diznu i vrši zatvaranje. Opruga je tako dimenzionisana da obezbedi potrebnu silu zaptivanja. Porastom pritiska gasa na ulazu ventla sigurnosti u odnosu na podeljeni pritisak otvaranja, klip sabija oprugu povlači zatvarač i tako otvara sedište ventila. Gas izlazi iz ventila sigurnosti i preko ispusne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak snizi na
vrednost projektovanog. Tada sila opruge ponovo potiskuje klip i zatvarač i zatvara ventil sigurnosti. Podešavanje pritiska otvaranja ventila sigurnosti se vrši pritezanjem regulacionog zavrtnja  čime se menja sila opruge. Posle izvršenog podešavanja položaja regulacionog zavrtnja i opruge ventil se osigurava pritezanjem navrtke i zatim se ventil plombira. Mogućnost ručnog rasterećenja ventila se omogućuje potezanjem poluge, čime savlađuje silu opruge i na taj način se otvara sedište ventla.

Specifikacije: