icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
a

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP – sigurnosno ispusni l prestrujni ventili direktni – opružni

Sigurnosno ispusni ventil tip 219-B-VP je namenjen za osiguranje gasnih postrojenja i instalacija od previsokog pritiska. Aktivira se u slučaju porasta izlaznog pritiska u odnosu na graničnu vrednost. Ventil sigurnosti je balansiran što omogućava sprečavanje opruge ventila da direktno svojom silom deluje na sedišta ventila i time ošteti zaptivač. Ventil sigurnosti tip: 219-B-VP je jednostavan za montažu i održavanje.

Opis rada

Osnovni zadatak sigurnosno ispusnog ventila je da (ukoliko se pritisak u instalaciji povisi iznad dozvoljenog) otvori sedište i tako propusti određenu količinu gasa u atmosferu. lspuštanje gasa traje sve dok se pritisak u instalaciji ne snizi na projektovanu vrednost. U normalnom (radnom) stanju, ventil sigurnosti je zatvoren, odnosno zatvarač je potisnut silom opruge, naleže na diznu i vrši zatvaranje. Opruga je tako dimenzionisana da obezbedi potrebnu silu zaptivanja. Porastom pritiska gasa na ulazu ventla sigurnosti u odnosu na podeljeni pritisak otvaranja, klip sabija oprugu povlači zatvarač i tako otvara sedište ventila. Gas izlazi iz ventila sigurnosti i preko ispusne cevi odlazi u atmosferu, do trenutka kada se pritisak snizi na
vrednost projektovanog. Tada sila opruge ponovo potiskuje klip i zatvarač i zatvara ventil sigurnosti. Podešavanje pritiska otvaranja ventila sigurnosti se vrši pritezanjem regulacionog zavrtnja  čime se menja sila opruge. Posle izvršenog podešavanja položaja regulacionog zavrtnja i opruge ventil se osigurava pritezanjem navrtke i zatim se ventil plombira. Mogućnost ručnog rasterećenja ventila se omogućuje potezanjem poluge, čime savlađuje silu opruge i na taj način se otvara sedište ventla.

Specifikacije: