Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

Лабораторија

Лаборатория

Лабораторија

У оквиру GasTeh – а делује и Лабораторија ГасТех као посебна организациона јединица у оквиру Сектора квалитета са посебним задацима и овлашћењима и са сопственим менаџментом који је саставни део система менаџмента целог предузећа. За рад на пословима испитивања, као и формирања и вођења документације, одабрани су кадрови са вишегодишњим искуством на овима пословима (преко 10 год.).

На основу искуства и преданог рада доказали смо компетентност лабораторије и тако добили решење о акредитацији лабораторије за гасну технику (прво решење још 29.09.2004) од стране АТС- а (тадашњег ЈУАТ – а). Испитивања која спроводи лабораторија се углавном врше на готовим производима и објектима ГасTех – а и на производима других произвођача који су обухваћени редовним одржавањем и периодичним прегледима које спроводи ГасТех у оквиру услужних делатности.

ИСПИТИВАЊЕ СЕ ВРШИ НА САВРЕМЕНОЈ ОПРЕМИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ДОБИЈЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА СЕ ПРИКАЗУЈУ И ЧУВАЈУ У РАЧУНАРУ У ОБЛИКУ ДИЈАГРАМА И ИЗВЕШТАЈА.

Након завршеног испитивања, за сваки производ који је био предмет испитивања издаје се извештај о испитивању.