icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I 231., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru
Image Alt

Лабораторија

Лаборатория

Лабораторија

У оквиру GasTeh – а делује и Лабораторија ГасТех као посебна организациона јединица у оквиру Сектора квалитета са посебним задацима и овлашћењима и са сопственим менаџментом који је саставни део система менаџмента целог предузећа. За рад на пословима испитивања, као и формирања и вођења документације, одабрани су кадрови са вишегодишњим искуством на овима пословима (преко 10 год.).

На основу искуства и преданог рада доказали смо компетентност лабораторије и тако добили решење о акредитацији лабораторије за гасну технику (прво решење још 29.09.2004) од стране АТС- а (тадашњег ЈУАТ – а). Испитивања која спроводи лабораторија се углавном врше на готовим производима и објектима ГасTех – а и на производима других произвођача који су обухваћени редовним одржавањем и периодичним прегледима које спроводи ГасТех у оквиру услужних делатности.

ИСПИТИВАЊЕ СЕ ВРШИ НА САВРЕМЕНОЈ ОПРЕМИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ И ДОБИЈЕНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА СЕ ПРИКАЗУЈУ И ЧУВАЈУ У РАЧУНАРУ У ОБЛИКУ ДИЈАГРАМА И ИЗВЕШТАЈА.

Након завршеног испитивања, за сваки производ који је био предмет испитивања издаје се извештај о испитивању.