Промоција књиге приручник за гасну технику

На Машинском факултету у Београду дана 23. јануара 2020. године представљена је књига „Приручник за гасну технику“ аутора Мирољуба Саџаковића и Мартина Богнера. Више од 120 гостију поздравили су декан Машинског факултета проф. Радивоје Митровић и директор ГасТеха из Инђије Братислав Саџаковић. Затим се гостима обратио проф. Мирослав Станојевић и подсетио их на овогодишњи 33.…

Термостат тип 821

Термостат тип 821 Термостат тип 821 је противексплозивни заштићени уређај намењен за рад у експлозивној атмосфери гасова. Термостат регулише температуру грејног медијума за пренос топлоте у електричним испаривачима, правовременим укључивањем и искључивањем електричног грејача и то посредно дајуђи сигнал на релеј. Тако|е управља електромагнетним вентилима у електричним испаривачима , тако што вентил држи отвореним (под…

Двоињекторски вентури мешач тип 751

Двоињекторски вентури мешач тип 751 Двоињекторски вентури мешач тип 751 користи се за добијање смеше парне фаз течног нафтног гаса (ТНГ) и ваздуха чије су карактеристике (Вобе индеџ)истоветне карактеристикима природног гаса, па се прелазак са једног на друго гориво одвија без поремећаја и без потребе за додатним подешавањем радног уређаја (горионици, котлови итд.) Оваква смеша…

Датчики уровня тип 624, Индикатори нивоа тип 624

Индикатори нивоа тип 624

Индикатори нивоа тип 624 са магнетним преносом Индикатори нивоа тип 624 са магнетним преносом се користе за уградњу на складишне цилиндричне резервоаре течног нафтног гаса (или других течних флуида) из разлога индикације нивоа флуида у њима. Уграђује се у надземне и подземне резервоаре на истоветан начин. Температурно подручје рада је (-20 ÷ +50) ˚Ц. Опис рада: Подизањем…

Шипкасти мерач нивоа течности тип 622

Шипкасти мерач нивоа течности тип 622 Шипкасти мерач нивоа течности тип 622 се користи за уградњу на складибне цилиндричне резервоаре течног нафтног гаса (или других течних флуида) из разлога мерења флуида у њима. Уграђује се у надземне и подземне резервоаре на истоветан начин. Температурно подручје рада је (-20 ÷ +50) ˚Ц. Опис рада На доњем…

Ротациони мерач нивоа течности тип 621

Ротациони мерач нивоа течности тип 621 за резервоаре и аутоцистерне Ротациони мерач нивоа течности тип 621 се користи за уградњу на хоризонталне стабилне (наџемне) резервоаре и аутоцистерне, а служи за мерење нивоа течности (најчешће пропан-бутана) у њима. Опремљен је мерном скалом за очитавање нивоа течне фазе (0÷100%). Опис рада Прво је потребно окренути рукохват у…

Индикатор протока течности тип 611

Индикатор протока течности тип 611 Индикатор протока течности тип 611 се користи на постројењима и инсталацијама пропан-бутана, нафте и других течности, где је потребно визуелно установити да ли (течност) протиче кроз цевовод. Монтира се на цевовод прирубничком везому хоризонталном положају Опис рада Приликом протицања течности кућиште индикатора, она наилази на преграду. Течност савлађује преграду и…

Изолациона прирубница тип 514

Изолациона прирубница тип 514 Изолациона прирубница тип 514 служи да електрично (галвански) одвоји наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошћења атмосферских пражњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод наџемно, у хоризонталном или вертикалном положају.   УГРАДЊА При уградњи на цевовод, поставља се комплетна прирубница, тако…

Изолациони комади тип 511

Изолациони комади тип 511 Изолациони комади тип 511 и тип: 512 служе да електрично (галвански) одвоје наџемни и поџемни део челичног цевовода, у циљу спречавања премошчења атмосферских праћњења (преко металних зидова цеви), настанка пожара или експлозије гаса. Уграђују се у цевовод поџемно или наџемно, у хоризонталном или верикалном положају. ОПИС РАДА Елементи изолационих комада се…

Пригушивач буке тип 450

Пригушивач буке тип 450 Пригушивач буке тип 450 се користи за смањење буке на редукционим линијама гасних инсталација. Бука у гасним инсталацијама настаје првенствено повећањем брзине струјања гаса услед редукције притиска у регулаторима. Интензитет буке креће се у шроком спектру фреквенција, при чему се максимуми фреквенција крећу у опсегу од 1 до 8 кХз. Стандардно…