Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Diferencijalni manometar tip 616 - kontrolna oprema Diferencijalni manometar tip 616 namenjen je pre svega za merenje pada pritiska na filterima, procesnim aparatima, ventilima i dr. Može se koristiti i kao indikator protoka u kombinaciji sa blendama i sondama, jednostavan je

Elektrčni zagrejač tip 421/TV - toplovodni Elektrčni zagrejač tip 421/TV služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionoj i sigurnosnoj opremi, te je gas potrebno