icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Električni zagrejač tip 421/E - zagrejači gasa za krg Električni zagrejač tip 421/E služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionoj i sigurnosnoj opremi, te

Gasni filteri tip 419-KPG - fini sa koalescentnim ulošcima Gasni filteri su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća i tečnosti (vlage, ulja…) radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice. U filteru tip 

Separator kondenzata u gasu tip 418 - Filteri za gas Separator kondenzata vode i teških ugljovodonika je uređaj koji služi za izdvajanje vode i ugljovodonika C5, C6 iz kaptažnog gasa. Ugrađuje se posle izmenjivača toplote u kojima se snižava temperatura gasa