Quick contact info

“GasTeh“ d.o.o. – A leader in the technology for the use of natural and liquefied petroleum gas in the region.
The production program, products and services of GasTeh reflect the high expertise and many years of experience in the development and production of equipment and plants for natural gas, propane-butane (liquid petroleum gas), compressed natural gas, mixed gas, and other technical gases.

icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Električni zagrejač tip 421/E - zagrejači gasa za krg Električni zagrejač tip 421/E služi za zagrevanje gasa radi sprečavanja pojave leda u instalaciji, prilikom njegove ekspanzije kod visokih redukcija pritiska. Pojava leda je posebno opasna u regulacionoj i sigurnosnoj opremi, te

Gasni filteri tip 419-KPG - fini sa koalescentnim ulošcima Gasni filteri su uređaji koji služe za prečišćavanje gasa od mehaničkih nečistoća i tečnosti (vlage, ulja…) radi zaštite osetljivih regulacionih, sigurnosnih i mernih uređaja, ugrađenih na regulacione ili merne stanice. U filteru tip 

Separator kondenzata u gasu tip 418 - Filteri za gas Separator kondenzata vode i teških ugljovodonika je uređaj koji služi za izdvajanje vode i ugljovodonika C5, C6 iz kaptažnog gasa. Ugrađuje se posle izmenjivača toplote u kojima se snižava temperatura gasa