icon_widget_image Monday-Friday: 8am to 4pm; Satuday: 8ap to 2pm icon_widget_image Kralja Petra I b.b., 22320 Indjija – Serbia icon_widget_image +381 (0) 22 561 630 +381 (0) 22 510-064 icon_widget_image office@gasteh.com 248040@mail.ru

Regulatori pritiska tip 135 sa pilotom za niske i srednje pritiske

REGULATORI PRITISKA BEZ I SA BLOKADNIM VENTILOM – Regulatori pritiska tip 135 sa pilotom za niske i srednje pritiske

Regulatori pritiska sa pilotom tip 135 za niske i srednje pritiske predstavlja regulator indirektnog dejstva (u svom sastavu ima pilot za niske i srednje pritiske) i kao takav obezbeđuje konstantnu vrednost izlaznog pritiska (p ) u okviru regulacione grupe (RG), 2 nezavisno od promene ulaznog pritiska (p ) i protoka. Preko impulsnog voda (V1) dovodi se gas (pritiska p ) do priključka na pilotu i regulatoru i na taj način se 2 kontroliše izlazni pritisak.

Regulator se izvodi i sa integrisanim sigurnosno prekidnim ventilom (odnosno blokadnim mehanizmom) i to sa mogučnošću prekida toka gasa usled porasta izlaznog pritiska (blokada visokog pritiska) i usled pada izlaznog pritiska (blokada niskog pritiska). Impulsni vod (V2) takođe služi da gas (pritiska p) dovede 2 do priključka na blokadnom mehanizmu i da pri njegovom porastu do p aktivira blokadni mehanizam. bl Regulator sa integrisanim blokadnim mehanizmom nosi oznaku 135-BV. Prema zahtevu kupca isporučuje se sa blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog pritiska i blokadnim mehanizmom kao zaštitom od visokog + niskog pritiska. Prilikom ugradnje, obavezno proveriti da li je instalacija ispred regulatora čista.

Regulator se sme ugrađivati samo u instalacije gde je pre njega postavljen filter. Standardno se izrađuje sa smerom ulaska gasa sleva na desno

Ugra|uje se u gasovode u horizontalnom i vertikalnom položaju.

 

Gasteh.pro[vc_row][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

Specifikacije:

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][vc_column_text]

Uputstvo:

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row]